چه فرقی دارد رمضان باشد یا تیر یا جولای ؟
.

هر روزی که دستی گرفتی

دلی به دست آوردی،

اشکی پاک کردی،

انسانی

.

ramazan
.

روزه ی پرهیز بگیریم

بپرهیزیم از قضاوت

از دروغ

از ریا

از تهمت

از نیرنگ …

.

ramazan (1)

.

وگرنه انسانهایی بودند که بسیار گرسنگی کشیدند ؛

ولی هرگز روزه نبوده اند…

.

liner (4)

manba گرد آوری: وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـاس از حضور گرمتـان

منتظر نظراتـ شما هستیـم