liner (10)

خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)
ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)
دیده دل، جام جم به هیچ شمارد
سرمه کند گر زخاک پای محمد(ص)
عید مبعث بر همگان مبارک
:: ::
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
liner (10)
تویی هم مصطفی و هم محمد تو را در آسمان نامند احمد
تو کانون صفا مرد یقینی تو عین رحمه للعالمینی
عید مبعث مبارک باد

متن های زیبا برای تبریک عید مبعث 94

اس ام اس تبریک عید مبعث 94 اس ام اس ولادت حضرت محمد (ص) 94

liner (10)

اشعار کوتاه عید مبعث 94

عید مبعث 94

متن زیبا تبریک عید مبعث 94

 پیامک تبریک عید مبعث 94
:: ::
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
:: ::
liner (10)

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است
مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت است
خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند
احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است
:: ::
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
liner (10)
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیده ما را انیس و مونس شد
نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد
:: ::
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
liner (10)
به امر رب خود لبیک گوییم
به همراه ملائک جمله گوییم
سلام و رحمت حق بر محمد
اللهم صل علی محمد
متن های مخصوص زیبا برای تبریک عید مبعث 94
متن های زیبا برای تبریک عید مبعث 94
متن مخصوص زیبا برای تبریک عید مبعث 94
اس ام اس تبریک عید مبعث 94 اس ام اس ولادت حضرت محمد (ص) 94 اشعار کوتاه عید مبعث 94 عید مبعث 94 متن زیبا تبریک liner (10)
:: ::
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
:: ::
امید آن که لیاقت رحمتی از الطاف رحمة للعالمین را داشته باشیم و این روز را به یادش گناه نکنیم
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد
:: ::
liner (10)
:: ::
سلام بر مبعث، بهاری‏ترین فصل گیتی!
سلام بر مبعث، فصل شکفتن گل سرسبد بوستان رسالت!
سلام بر مبعث؛ روزی که گل‏های ایمان در گلستان جان انسان شکوفا شد!
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد
:: ::
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
liner (10)
سلام بر مبعث، عید بزرگ نجات از حیرت و سرگردانی، عید ختم ناامیدی،
عید تمایز عدل و ظلم، عید بیداری و تعهّد، عید هدایت
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد
:: ::
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
:: ::
متن های مخصوص زیبا برای تبریک عید مبعث 94
متن های زیبا برای تبریک عید مبعث 94
liner (10)
اس ام اس تبریک عید مبعث 94 اس ام اس ولادت حضرت محمد (ص) 94 اشعار کوتاه عید مبعث 94 عید مبعث 94 متن زیبا تبریک عید مبعث 94 میلاد حضرت رسول 94 پیامک تبریک عید مبعث 94
سلام بر مبعث، پیام خیزش انسان، از خاک تا افلاک !
سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور همه ارزش‏ها در صحنه حیات بشر !
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد
:: ::
liner (10)
امروز روز تکوین آیه ‏های رسالت است. روز تجلّی رحمت الهی.
عید پیامبری رسول خدا(ص) مبارک
:: ::
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-

liner (10)
ماه فرو ماند از جمال محمّد
سرو نباشد به اعتدال محمّد
قدر فلک را کمال و منزلتی نیست
در نظر قدر با کمال محمّد
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد
:: ::
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
liner (10)
ای شاه سوار ملک هستی
سلطان خرد به چیره دستی
ای ختم پیمبران مرسل
حلوای پسین و ملح اول
سر خیل تویی و جمله خیلند
مقصود تویی همه طفیلند
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد
:: ::
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
liner (10)
بعثت، انقلاب بزرگ بر ضد جهل، گمراهى، فساد و تباهی است.
مبعث، پیام‌آور عدالت و کرامت انسانی است.
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد
:: ::
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
liner (10)
بعثت، تجلی انوار الهی طلوع خورشید درخشان خاتمیت است.
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد
:: ::
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
:: ::
بعثت حضرت محمد (ص)، تفسیر چگونه زیستن برای انسان است.
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد
:: ::
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴
liner (10)
معنویت و توجه به مبدأ آفرینش میوه بعثت رسول‌الله است.
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد
:: ::
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
:: ::
بعثت، انفجار نور درخشان الهى، در ظلمات جهل و خرافات بود.
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد
liner (10)
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
:: ::
بعثت، امید انسان به فردایی روشن است.
بعثت، نشانه مهرورزی خدا با خاکیان و باران رحمت بی‌‌حد او بر زمینیان است.
بعثت پیامبر اکرم(ص) مبارک باد
:: ::
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
:: ::
عید سعید مبعث، آغاز راه رستگارى و طلوع تابنده مهر هدایت و عدالت، مبارک باد.
liner (10)
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
بزرگ را خدمت همه ی شما تبریک عرض می نمائیم…..
رفته خود از عرش تا به فرش سراسر
زیر فلک سایه لوای محمد(ص)
نوری(سیّاره) یافت راه هدایت
تا که شدش عشق رهنمای محمد(ص)
عید مبعث مبارک
liner (10)
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-
:: ::
سائل درمانده ناامید نگردد
گر که بکوبد در سرای محمد(ص)
ای که ندای” اذان” رسید به گوشت
هان که به گوشت رسد ندای محمد(ص)
مبعث مبارک
:: ::
متن های مخصوص زیبا برای تبریک عید مبعث 94
متن های زیبا برای تبریک عید مبعث 94
liner (10)

 پیامک تبریک عید مبعث 94
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴
:: ::
خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)
ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)
دیده دل، جام جم به هیچ شمارد
سرمه کند گر زخاک پای محمد(ص)
عید مبعث بر همگان مبارک
:: ::
متن های مخصوص زیبا برای تبریک عید مبعث 94
متن های زیبا برای تبریک عید مبعث 94
liner (10)
اس ام اس زیبا برای تبریک عید مبعث ۹۴-

گوئی که ز صخره ها صدا می آید

آوای خوش خدا خدا می آید

ای خسته دلان منتظر گوش کنید؛

آوای محمد (ص) از حرا می آید

* مبعث رسول عشق و ایمان گرامیباد *

اس ام اس های تبریک عید مبعث

.

liner (10)

تو اکنون شهر علم و اجتهادی

تو رب النوع شمشیر و جهادی

تو خورشیدی شدی در گوشه غار

بر نور تو شد خورشید و مه تار

بتاب و روشنی بخش جهان باش

مهین پیغمبر آخر زمان باش

عید پیامبری رسول خدا مبارک

.

liner (10)

اس ام اس عید مبعث

.

.

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است

مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت است

خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند

احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است

.

liner (10)

.

نور عترت آمد از آیینه ام

کیست در غار حرای سینه ام

رگ رگم پیغام احمد می دهد

سینه ام بوی محمد می دهد

.

liner (10)

از بعثت او جهان جوان شد

گیتى چو بهشت جاودان شد

این عید به اهل دین مبارک

برجمله مسلمین مبارک

.

liner (10)

.

آن شب ، شب بیست و هفتم رجب بود .

محمد غرق در اندیشه بود که ناگهان صدایی گیراو گرم درغار پیچید :

بخوان! بخوان به نام پروردگارت که بیافرید ، آدمی را از لخته خونی آفرید ،

بخوان که پروردگار تو ارجمندترین است ، همو که با قلم آموخت ،

و به آدمی آنچه راکه نمی دانست بیاموخت

عید مبعث مبارک باد

.

liner (10)

رفته خود از عرش تا به فرش سراسر

زیر فلک سایه لوای محمد(ص)

نوری(سیّاره) یافت راه هدایت

تا که شدش عشق رهنمای محمد(ص)

عید مبعث مبارک

.

liner (10)

.

سائل درمانده نا امید نگردد

گر که بکوبد در سرای محمد(ص)

ای که ندای” اذان” رسید به گوشت

هان که به گوشت رسد ندای محمد(ص)

مبعث مبارک

.

liner (10)

خواند زبان دلم ثنای محمد(ص)

ماند خرد خیره در لقای محمد(ص)

دیده دل، جام جم به هیچ شمارد

سرمه کند گر زخاک پای محمد(ص)

عید مبعث بر همگان مبارک

.

liner (10)

.

تویی هم مصطفی و هم محمد

تو را در آسمان نامند احمد

تو کانون صفا مرد یقینی

تو عین رحمه للعالمینی

عید مبعث بر تمام مسلمانان مبارک باد

.

liner (10)

.

مبعث رسول اکرم بر شما و خانواده گرامیتان مبارک باد

این عید فراموش نشدنی و روز خجسته بر شما فرخنده باد

.

liner (10)

سالروز انتخاب شدن محمد مصطفی (ص) برای پیامبری

از سوی خداوند متعال بر همه مسلمانان جهان مبارک باد

.

liner (10)

.

امید آنکه لیاقت رحمتی از الطاف رحمة للعالمین راداشته باشیم

و این روز را به یادش گناه نکنیم

.

liner (10)

از بعثت او جهان جوان شد

گیتى چو بهشت جاودان شد

این عید به اهل دین مبارک

بر جمله مسلمین مبارک

.

liner (10)

تتو اکنون شهر علم و اجتهادی

تو رب النوع شمشیر و جهادی

تو خورشیدی شدی در گوشه غار

بر نور تو شد خورشید و مه تار

بتاب و روشنی بخش جهان باش

مهین پیغمبر آخر زمان باش

.

liner (10)

به امر رب خود لبیک گوییم

به همراه ملائک جمله گوییم

سلام و رحمت حق بر محمد

اللهم صل علی محمد

و آل محمد

.

liner (10)

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شدب

عثت پیامبر اکرم بر پیروان حقیقیش تهنیت باد

liner (10)

بعثت نه این سرور، سرور ولایت است … مبعث نه این چراغ، چراغ هدایت است
خورشید چون ز شرق حرا پرتو افکند … احمد نه این فروغ، فروغ رسالت است

liner (10)

 

خبرنامه

سپـاس از حضور گرمتـان

منتظر نظراتـ شما هستیـم