بسم ربّ محمـّد صلّی الّله علیه و آله و سلّم

zibasazi www.shabhayetanhayi.ir

سپاس خداوندی را که بشری از جنس ما فرستاد تا طریقش را نشانمان دهد و ما را به سوی نورش رهنمون سازد.

سلام خدا بر تو ای پیام آور حق، ختم مرسلین، مهتر فرستادگان، رسول عشق .

سلام بر تو ای پیامبر خوبی ها ، ای رحمة للعالمین، ای عزیزترین خلق خدا.

ای نگار به مکتب نرفته و خط ننوشته ای که در معراجت تا آسمــــان هفتم عشق پرواز

و همه آفرینش را با چشم دل رؤیت نمودی و اسرار هستی را در نهان خانه وجودت محرم شدی.

سلام بر تو و خاندان پاکت که درس عشق را بر پویندگان راهتان آموختیـــد تا به بیراهه نروند

و به سر منزل مقصود نایل شوند.

Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)

تصاویر و پوستر ولادت پیامبر اکرم shabhayetanhayi.ir (9)

Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)

پیامبرا!  میدانی که دلمان شکست وقتی شنیدم دوباره مجنونی، تیر دشمنی و بی خردی اش را

به سوی این راه نشانه و همه دانش و استعـداد و ظرفیتش را یک جا خرج بی حرمتی و به استهزاء گرفتن اعتقادات

و راه شما گرفته تا شاید بتواند با این روش، در مقابل دین الهی و وحدت اسلامی بایـستد؛

اما از وعده ی الهی بی خبر است که فرمود:

»می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا گرچه کافران را ناخوش افتد،

نور خود را کامل خواهد گردانید« سوره صف /آیه 8

آنها گمان می کنند اگر بی حرمتی تان کننــد، از بزرگی و تقدس شمـا و عظمت راهتان ذرهّ ای کم خواهد شد.

غافل تر از اینکه هر بار علیه ارزش ها و اعتقادات مسلمین بر خواستند،

باعث بیداری بیشتر و عزم و ایمانی استوارتر در ایشان گردیدند؛آری عدو شود سبب خیـر، گر خدا خواهد.

Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)

اینک بر ماست که همت گماریم، با زمان شناسی و آگاهی و حرکت های متّحدانه

و مثمـر ثمر در همه عرصه های فرهنگی و اعتقادی و دینی گامی استوار تر برداریم.

برای همه جهانیان به بازنمایی و انعکاس زیبایی های اسلام و پیامبر عزیزمان تلاشی جدی داشته باشیم

و خود را نیز با خُلق و خوی نبوی بیـاراییم. تنها با زبان عمل است که می توانیم مشتی باشیم بر دهان هتاکان و معاندان.

پروردگارا! همه مسلمیـن را در این مسیر با عزمی استوار و ایمانی راسخ یاری فرمــا!

Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)Jodakonandeh (H.s 92)

پیامبر مهربانی ها …

ظلم این روزها را به مسلمانان جهان شاهدی…

و در این روزها که عید مبعث شماست…عیدی ما را  دعا برای فرج فرزندتان حضرت قائم (عج) عنایت فرما…

.

Separator-and-beautiful-religious-text.(www.shabhayetanhayi (24)

liner (4)

manba گرد آوری: وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

التماس دعا

سپـاس از حضور گرمتـان

منتظر نظراتـ شما هستیـم