زلزله 4 ریشتری باز هم کاشمر را لرزاند. این زمین لرزه  در ساعت 6 و 32 دقیقه و 50 ثانیه به تاریخ امروز 20 اردیبهشت 94 رخ داد.
بزرگي زلزله:
۴.۰ ریشتر
نوع بزرگي:
MN
موقعيت رومركز زلزله: ۳۵.۳۳ شمالي و ۵۸.۴۳ شرقي
عمق: ۱۰ كيلومتر
عدم قطعيت مكاني: ۱.۷۴+/-كيلومتر در جهت شمالي – جنوبي
۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي – غربي
منطقه:
استان خراسان رضوی
فاصله‌ها:
11 كيلومتري كاشمر، خراسان رضوی
15 كيلومتري خليل اباد، خراسان رضوي
17 كيلومتري ريوش، خراسان رضوي
منبع:
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران

***********