وقتی که به دخترم گفتم که باید به برادرش احترام بگذارد

اما به پسرم نگفتم که به همان اندازه به خواهرش احترام بگذارد،

باز هم برتر بودن مردانه پسرم را به او یادآوری کردم۰۰۰

وقتی که حجاب را به دخترم آموختم اما عفاف را به پسرم نیاموختم ،

به پسرم یاد دادم که نجابت فقط مخصوص زن است۰۰۰

وقتی که دخترم را برای یک ساعت دیر آمدن به خانه بازخواست کردم

اما به پسرم اجازه دادم که آخر شب به خانه برگردد ،

به پسرم آموختم که بر خلاف خواهرش می‌تواند خطا کند۰۰۰

وقتی که عشق ورزیدن را در دخترم گناه کبیره دانستم

اما از رابطه داشتن پسرم با دختری نامحرم ذوق زده شدم که پسرم بزرگ شده ،

در واقع هوس باز بودن را به پسرم آموختم۰۰۰

وقتی که از کودکی به دخترم یاددادم که زن باشد، 

کدبانو و صبور و فداکارباشد۰۰۰ 

اما به پسرم فقط یاد دادم که قدرتمند باشد ،

در واقع نام خانواده را به پسرم آموختم نه مسئولیت خانواده را۰۰۰

وقتی۰۰۰۰۰۰۰۰

talangor

.

آری من هم مقصرم که وظیفه مادری خود را

در حق خودم و زنان جامعه ام به درستی انجام ندادم۰۰۰

من هم مقصرم که به جای اصلاح خودم فقط ازجامعه ام انتقاد کردم…

خبرنامه

سپـاس از حضور گرمتـان

منتظر نظراتـ شما هستیـم