مرد چیست؟؟

موجود بد شانسی که موقع تولدش میگن: حال مادرش چطوره؟؟

childbirth

موقع عروسیش میگن : چه عروس خوشگلی!!

arose ziba

موقع مرگش میگن: بیچاره زن و بچش!!

Maryam-Ghasemi

ولی بعد از مرگش هر خطایی از بچه هایش سر بزند میگن:

تو روح پدرش با این بچه تربیت کردنش!!!!!

father

manba منبع اختصاصی : وبسایت بزرگ شبهای تنهایی

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ