roze-zan.01roze-zan.01roze-zan.01roze-zan.01roze-zan.01roze-zan.01roze-zan.01roze-zan.01

همسرم:

قدمهایت را بر روی چشمانم بگذار، تا چشمانم بهشت را نظاره کنند…

همسرم ای لطیف ترین گل بوستان هستی تو شگفتی خلقتی ، تو لبریز عظمتی

تو را دوست دارم و می ستایمت!

دست بر دعا بر می دارم و از خدای یگانه برایت برکت,رحمت و عزت می طلبم.

همسرم هستی من ز هستی توست تا هستم و هستی دوستت دارم !

Women's-Day

همسر آنست که

اشکش همچون شبنم بر قلب گلبرگ ، گل عشق است،

صدایش هم چون مرغ غزل خوان در طبیعت است

و بوسه اش همچون نور خورشید بر سبزه زار است

و استواریش همچون کوهی بر دل خاک

روزت را ارج می نهم و بوسه میزنم بر جای پایت

با من بمان جاودان و بدان خلوت دلم همیشه آشیانه توست

همسر عزیزم روزت مبارک

ruze-zan

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ