چـند وقتـیست همـه دلگـیرند از مـن …

.

دلـیل می خـواهند …

.

مـدرک می خواهـند برای غـمگین بـودنم …

برای نـاامید بـودنم ….

.

برای تلـخ شدنم ….

.

نگـران نبـاشید ….

.

من نـه غـمگین شده ام ..

.

نـه نـاامید …. نـه تلـخ ……

.

فقط مدتیـست به دنـبالشان می گردم ….

.

مدتـیست گـم شده اند ….

.

صـبرم …. تحـملم ……امـیدهایم …..انـگیزه ام ……

.

نـمیدانم کدام صـفحه ی قـصه ی سـرگذشتـم جـا گذاشتمشان

.

.

shab tanhayi_Www.Shabhayetanhayi.ir

آهسته بیا

.

.
چیزی هم ننوشتی

.

.

نظر هم نگذاشتی،نگذاشتی..

.

.

همان که بخوانی بس است

.

.

من به بی محلی آدمها عادت دارم

.

manba منبع: گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

.mardeKhaste

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !

نظر خود را با ما درمیان بگذارید !