سال 93 داری میری؟! بـــــــرو

اما حرفامو بشنو بعد بـرو… !

یه شبایی اصلا نگذشـــــــــت

اما من ازش گذشتم!

یه شبایی هم بد گذشتــــــــ…

سخت گذشتـــــــ…

با درد گذشتــــــــ….

.

93 (1)

.

یه شبایـی بود  که “داد زدمــــــــــ

اما جز دلم هیچکس صــــــــــدامو نشنید….دلـم شکست…

یه شبایی همه چی بود الا اونی که بایـــد می بود

یه شبایی هوا عجیب دو نفـــره بود 

اما همون شبا من بودم و تنهاییم……..

یه شبایی نفسـم برید از این همـــــــه بغض…

یه شبایی نفس کم آوردم …. ولی دووم آوردم…

یه روزایی فقط زنده بـــودم … زندگی نکردم…

یه شبایی زنده نبودم… فقـــــــط بودم!!!

.

93 (2)

.

همـــــــــــــــین….

93 حالا دیگه بـــــرو …

94 حالا تو بیــــا…

امـــــــا !

با کوله باری از شادی و خبرای خوب بیا !

 

liner (4)

manba گرد آوری: وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـاس از حضور گرمتـان

منتظر نظراتـ شما هستیـم