دارد برفــــــ می آید


در گوش دانه های برفــــــــ نام تــــو را زمزمه خواهم کرد


تا برفــــــــ زمستانی از شوق حضورتــــــ بهــــــار را لمس کند …

مهربونم، دونه های برفــــــ از آسمون فقط برای دیدن چشماتــــــ پایین میان ،

اما پاشونو که به زمین میزارن فدای مهربونیهاتـــــــ میشن …

آرزو دارم با بارش هر دونه از برفـــــــ زمستونی

یه غم از رو دلتــــــ کم بشه نازنینـــــــم …

آخرین روزهای زمستانیت بخیــــــــــر

。˛ °.__ ** *˛.
˛ °_██_     *。*./ .˛* .˛.*.* * 。*
˛. (´• ̮•)*˛°*/.♫.♫*˛.* ˛_Π_____. * ˛*
     .°( . • . )˛°./• ‘ ‘ •     .˛*./______/~\
          *(…’•’.. ) *˛╬╬╬╬╬˛°.|田田 |門|╬╬╬ .
 ¯˜”*°••°*”˜¯`´¯˜”*°••°*”˜¯` ´¯˜”*°´¯˜”*°••°*”˜¯`´¯˜”*°•

.

.

 گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانــــــــ