valentine (6) از دورتـــرین فاصله ها به هــم رسیدیم و تـا اوج بــودن با همیم….valentine (6)

.

valentine (6)یکـــ سال به سرعت برق و باد گذشت… یکـــ سال سرشــار از خاطره هاvalentine (6)

.

valentine (6)و خوشحالـم که روز به روز پیوند عشـــقمان مستحکــم تر میشود…valentine (6)

.

ms (1)

.

valentine (27) مهربانــم با وجود پر مهرتـــــ و نگاه گرمتــــــ دنیایی از پاکی و صفا برایم به ارمغان آوردیvalentine (27)

.

valentine (27)خوبــــــــ من برای توصیفــــــ مهربانی‌هایتـــــــ واژه‌ها یاری نمی‌دهندvalentine (27)

.

valentine (27)چرا که تــــــو خود قاموس مهربانی هستیvalentine (27)

.
valentine (27)من خوشحالم که یکـــــــ سال  بر عمر زندگی مشترکمان افزوده شد.valentine (27)

valentine (24)یک سالگی عشقمان مبارکـــــ valentine (24)

.

ms (2)

.

20150225_204912

Liner Shabha_Www.Shabhayetanhayi.ir (6)

 

خبرنامه

سپــــــاس از حضور گرمتــــــان

منتظر نظرات ارزشمند و زیبای شما هستیـم