دلم خوش است دلم به آن مُهر خوش است….

mohr_Www.Shabhayetanhayi.ir

مُهری که تربتش حسینی است ….

به آن تسبیح خوش است که مُهره هایش حسینی است ….

tasbih_Www.Shabhayetanhayi.ir

دلم به کربلا رفته ها خوش است ….

به گفته ها و شنیده ها و دیده هایشان…..

KARBALA_Www.Shabhayetanhayi.ir

گفتن اینها دلم را پر میکند….

آری حسین جان دلم پر است …

حسرت کربلایت مرا دیوانه خواهد کرد..

HASRAT kARBALA_Www.Shabhayetanhayi.ir

مامور قبض روح خدا دور ما نگرد

ما کربلا ندیده به تو جان نمیدهیم

manba گرد آوری اختصاصی: گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

منتظر نظرات زیبای شما عزیزان هستیم.