بودنت را دوست دارم

وقتی مرا دربر میگیری

و به آغوشت سفت مرا می فشاری

وادارم می کنی که به هیچ کس فکر نکنم

جز تو !!!

.

.

asheghaneh

اما تو ای مهربانم!

میدانی! وقتی لبخند بر لبانت نقش می بندد،

دنیا دیگر، برایم معنایی نمی یابد.

.

.

.

manba گردآوری وبسایت بزرگ شبهای تنهایی

خبرنامه

سپاس از حضور گرمتون

منتظر نظرات زیبای شما عزیزان هستیم