شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

ﺑﯿــﺨــﯿــــﺎﻟﺖ ﻣﯿﺸــــﻮم! ﺑـــﺮو..!

ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣـــــــﻦ ﺑﺎﺷﻢ ،

اﺷــــﮑﯽ ﺑﺮای ﮐـــســـی که ﻣﺮا “ﻣــــﻔـــﺖ ﻓﺮوﺧﺖ” ﻧﻤـﯿﺮﯾﺰم… “

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

ببین … !!! قانون زندگی ما اینه : بود : نـــوش نبود : فـــراموش.

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

به جهنم که نیستی! مگر مغول ها یک قرن ِ تمام حمله نکردند؟ مگر نگذشت!؟ نبودن ِ تو هم می گذرد!

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

هــر کــی مفت بهت پا داد ،
به هــمون مفتی به یکی دیگه پــا میده!
دست نیافتنی ها تا ابد دوست داشتنی اند!!!

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

بابام که نیستی بــــــــــــری یتیم شم

مامانم نیستی که هرچقدرم غر بزنی عاشقت باشم!!

فقط پسر مردمی …چیزی که زیاده پسر مردم!!!!! : )

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

√ﺑــﺎ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮔــﺮﻡ ﻧﻤﯿﮕــﯿﺮﻡ ﺟــَـــﻨــﺒـﻪ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺗــَــﻪ ﻣﯿﮕـــﯿــﺮﻥ

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

کسی که فرق منو با بقیه نمیدونه…….
همون بهتر که با بقیه بمونه….

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

به بعضیا باید گفت:

دهنتو به اندازه ی کلماتت باز کن

گنده تر از خودت بخوای حرف بزنی…

بخیه لازم میشی هاااااا

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

ﻫﻤﯿـــﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﺗـــﻮ ﺭﻭﺯﺍﯼ ﺍﻭﻝ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯽ . . .

ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺳﺸﻮﻥ ﺑــﺬﺍﺭﯼ ﺑﮕﯽ ﻋﺰﯾـــﺰﻡ ، ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺯﺭﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﯿـــﺰﺩﯼ ، ﯾﺎﺩﺗﻪ ؟

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

به بعضیا باید گف اگه نمیتونی ادم باشی حداقل جونور بی آزاری باش

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

شاید بهم بگی مغرور یا بی احساس

ولی من عادت ندارم به چیزای عمومی حس خاصی داشته باشم.

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

بعضیا میتونن خودشونو گاو فرض کنن!!

اما اجازه نمیدم دل مو طویله به حساب بیارن … !

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

اونـــی کــ داریـــــ
خــــودتــــو
واســــشــــ
جـــــر میــــدیـــ
لبـــــاس تــنـــشــــ
سلـــــیـــقــه
مـــــــــنهــ
گــــفـــتم در جــریــــان بــــاشــیـــ

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

faz sangin (7)

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

به بعضیا باس گفت
عزیزم اسانسور خرابه
تو همون طور تو کف بمون

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

مغرور وخود شیفته نیستم
ولی یادگرفتم ک توزندگیم
منت احدی رو نکشم
خداحافظ ت فرهنگ لغت من
فقط ی کلمه است
ب سلامت

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

وقتی کسی داشت میرفت که
تنهات بزاره داد بزن
“آها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ی“
وقتی وایستاد بلندتر داد بزن
“هرررررررررررررررری“

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

ﺑﻌﻀــــﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺩﺭﯼ ﻣﯿـــــﻤﻮﻧﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﺷــــﻮﻥ ﻭﺍﯾﺴﺘﯽ ﮐــــﻒ ﮐﻔـــــﺸﺘﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺷــــــﻮﻥ ﺭﺩ ﺷﯽ

  ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﻧﮑﻨـــــﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐــــﻨﻦ ﻓﺮﺷــــﻦ!

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

به بعضیا باس گفت:

در سگ بودن اخلاقم شکی نیست… ولی وفایی دارم که
به کل هیکل خیلیا می ارزه…

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

فلسفه وجودت مثل سس خرسی مهرام میمونه،

فقط بلدی تر تر کنی بدون بازدهی…!
والا…!

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

قلبی که هر جا گیر کنه  قلب نیست که ! قلابه

شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)اس ام اس و متن های کوتاه فوق العاده فاز سنگین و نیش دارشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

.

خبرنامه

سپـاس از حضور گرمتـان

منتظر نظرات زیبای شما هستیـم