:umbrella:  زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

آهای تو
توی این روزهای بارونی فکری به حال جای خالیت کردی ؟؟؟
.
 :umbrella:  زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

باران از جنس من است و من از جنس باران …
هر دو بی هدف می باریم به امید رویش یک امید از جنس عطر تنت !
زود برگرد ، باران نزدیک است !
.
 :umbrella:  زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain:

 .
چتر نمی‌خواهد هوای بارانی ، تو را می‌خواهد !!!
.
 :umbrella:  زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
باران خیال تو آخر می کشد مرا …
ای کاش بر تن خـیسم چتر میشدی …
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
گونه هایت خیس است ؟
باز با این رفیق نابابت ، نامش چه بود ؟ هان ! باران …
باز با “باران” قدم زدی ؟
هزار بار گفتم باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها
همدم خوبی نیست برای درد ها
فقط دلتنگی هایت را خیس و خیس و خیس تر میکند …
.
  :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
وقتی دلم گرفت ، زیرِ بازان گریه کردم …
وقتی اشکهایم میان قطره های باران گم شدند ،

تازه فهمیدم غمِ من چقدر کوچک است و غمِ آسمان چقدر بزرگ …
.

 :umbrella:زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
دیشب که باران آمد میخواستم سراغت را بگیرم

اما خوب میدانستم این بار هم که پیدایت کنم باز زیر چتر دیگرانی …
.

 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
غصه می سوزد مرا ، باران ببار
کوچه می خواند تو را ، باران ببار
ابرها را دانه دانه جمع کن
بر زمین دامن گشا ، باران ببار
خاک اینجا تشنه ی دلتنگی است
آسمان را کن رها ، باران ببار
باغبان از کوچه باغان رفته است
ابر را جاری نما ، باران ببار
موج میخواهد بیابان سکوت
با خوِد دریا بیا ، باران ببار
تا بیاید آن بهار سبز سبز
تازه تر باید هوا ، باران ببار
سینه ام آشوب و دل خونابه است
غصه می سوزد مرا ، باران ببار
بغض هایم را به آسمان ، سپرده ام
خدا به خیر کند باران امشب را . . . !
.

 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
باران بهانه ی آسمان است وقتی دلش برای تو تنگ می شود !
.
.
.
.
.
باران گره گشاست
وقتی تمام پنجره ها اخم کرده اند . . .
.
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 
.
.
من از تمام آسمان باران میخواهم,

و از تمام تو ، یک دست ! که فقل شود در دست من . . .

.

:umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
باز باران آمد
باران که می بارد تو در راهی
از دشت شب تا باغ بیداری
از عطر عشق و آشتی لبریز
با ابر و آب و آسمان جاری
تا عطرِ آهنگ تو می رقصد
تا شعر باران تو می گیرد

.

 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.

باز باران میبارد و همه جا خیس است ،

چشمان خیسم را کجا آویزان کنم ؟

.

 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.

مثل باران های بی اجازه
وقت و بی وقت
درهوایم پراکنده ای
و من
بی هوا
ناگهان خیسم از تو !
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
به باران دل نبند که هر چهار فصل دیوانه‌ ات خواهد کرد !
اگر ببارد ، از شوق و اگر نبارد ، از دلتنگی . . .
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 
.
ببینمت
گونه هایت خیس است
بمیرم برایت
باز با این رفیق نابابت
نامش چه بود ؟
هان! باران
باز با “باران ” قدم زدی ؟
هزار بار گفتم
باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها
همدم خوبی نیست
برای دردها . . .
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.

گلوی من
ابری ترین تکه ی آسمان است
اما به من بگو
باران چرا همیشه از چشم های تو آغاز می شود ؟

.

 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.

انگـــار قـــانــونــ شبـــ سُکــوتــ استــــ . . .

حـتـــی آنهـــایـــی کـهـ بیــدارنـــد ،

بــی صــدا گــریــهـ میکنـــد !

.

 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.

عشق می بارد
بیا بدویم در باران
تو تا ته کوچه های دلم و من تا زیر رنگین کمان چشمانت !
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 
.
باران که می بارد تو در راهی
از دشت شب تا باغ بیداری
از عطر عشق و آشتی لبریز
با ابر و آب و آسمان جاری
تا عطرِ آهنگ تو می رقصد
تا شعر باران تو می گیرد
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 
.
باران نمی زند که بگوید تو نیستی
می گوید از شبی که تو با من گریستی
.

 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
دلم لک زده برای یک بار هم شده باران که می بارد

تو در خیالم که نه ؛ در کنارم باشی …
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.

خدایا می شود باران ببارد ؟
این بغض به تنهایی از گلویم پایین نمی رود !
.

 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
به باران دل نبند که هر چهار فصل دیوانه‌ ات خواهد کرد !
اگر ببارد ، از شوق و اگر نبارد ، از دلتنگی …
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
رفتار من عادی نیست وقتی این همه باران شانه های تو را می بوسد

و من همچنان چتر تنهایی بر سر گرفته ام !
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
باران که می آید حضور مبهم یک هیچ مرا فرا می گیرد
تپش های قلبم به شماره می افتد
دم می رود و بازدم به سختی باز می گردد
دلم سخت می گیرد …
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
نبار باران …
امشب با دیگری بیرون است ، سرما میخورد !
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
تو غافلگیری رگبار بودی و من مردی که چتر به همراه نداشت …

.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
هنوز هم وقتی باران می آید تنم را به قطرات باران می سپارم
می گویند باران رساناست شاید دستهای من را هم به دستهای تو برساند …
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
تــــو که نباشی باران نمی بارد فقط بعضی وقت ها زمین و زمان خیس می شود !
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
باران که هیچ …
در کنار تـــــو مرگ هم شاعرانه است !
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
باران از راه رسید و عشق را دوباره در مزرعه ی خالی تنم پروراند

و زندگی را در آسمان آبی چشمم حس کرد

ولی ناگهان پاییز عشقم از راه رسید …
آری رفت ولی هنوز قلبم برای اوست !
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
باز باران آمد
از هوا یا ز دو چشم خیسم ؟
نیک بنگر !
چه تفاوت دارد …
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
تنها باران است که گاهی در اوج تنهایی من ، در آن لحظه که هیچکس نیست

، با من از تو می گوید ولی درد من این است که دیریست باران نمی بارد !
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
باران گره گشاست
وقتی تمام پنجره ها اخم کرده اند …
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
زیر باران قدم میزنم و فکر میکنم تا شاید فرق اشک و آب دیگر معلوم نباشد !

.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
محال است بارانی از محبت به کسی هدیه کنی و دستهای خودت خیس نشود …
.
 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.
چقدر این صدا برایم آشناست !

صدای هق هق گریه آسمان را می گویم ،

صدای بارش باران را
بارها آن را از اعماق وجودم شنیده ام ؛

صدایی است که رنگ تنهایی دارد و بوی فراق و درد دوری … 

 :umbrella: زیباترین متن ها و اس ام اس غمگین باران و تنهایی :rain: 

.

Liner-Motharek_shabhayetanhayi.ir (25)

خبرنامه

سپــــاس از حضور گرمتـانــ

منتظر نظرات زیبای شما هستیـم