jodakonande(www.shabhayetanhayi.ir) (30)

 :rose: یه سلام و تبریک ویژه البته پیشاپیش :rose: 

 :-)) به عزیزان متولد ماه بهمن :-)) 

 :present: جملات تصویری متولدین بهمن تقدیم به شما :present: 

 :cake: تولدتون مبارکــــــــ :cake: 

jodakonande(www.shabhayetanhayi.ir) (30)

sheklak.shabhayetanhayi (18)sheklak.shabhayetanhayi (18)sheklak.shabhayetanhayi (18)sheklak.shabhayetanhayi (18)sheklak.shabhayetanhayi (18)

jodakonande(www.shabhayetanhayi.ir) (30)

 February (7)

jodakonande(www.shabhayetanhayi.ir) (30)

بهمن در اوستا «وهومنه»، در زبان پهلوی «وهومن» و در زبان فارسی «وهمن یا بهمن» گفته شده‌است.

به معنی خوب و نیک و معنی منش، نیک اندیش و نیک نهاد است

و نخستین آفریده اهورامزدا است و یکی از بزرگترین ایزدان است

و در عالم روحانی مظهر اندیشه نیک و خرد و توانایی خداوند است.

یکی از وظایف بهمن این است که گفتار نیک را تعلیم دهد

و از هرزه گویی باز دارد.

jodakonande(www.shabhayetanhayi.ir) (30)

February (11)

jodakonande(www.shabhayetanhayi.ir) (30)

خروس که از پرندگان مقدس به شمار می‌رو

د و در سپیده دم با بانگ خویش دیو ظلمت را رانده

و مردم را به برخاستن و عبادت و کشت و کار می‌خواند ویژه بهمن است.

لباس سفید هم از آن بهمن است و همه جانوران سودمند به حمایت بهمن سپرده شده‌اند

و کشتار در ماه بهمن منع شده‌است.

بهمن اسم گیاهی است که به ویژه در جشن بهمنجه خورده می‌شود

و در طب نیز این گیاه معروف است.

.

jodakonande(www.shabhayetanhayi.ir) (30)

February (2)

jodakonande(www.shabhayetanhayi.ir) (30)

sheklak.shabhayetanhayi (18)sheklak.shabhayetanhayi (18)sheklak.shabhayetanhayi (18)sheklak.shabhayetanhayi (18)sheklak.shabhayetanhayi (18)

jodakonande(www.shabhayetanhayi.ir) (30)


February (1)
February (1) February (1) February (4) February (4) February (3) February (3) February (2) February (6)
February (8) February (9) February (10) February (5)

sheklak.shabhayetanhayi (18)sheklak.shabhayetanhayi (18)sheklak.shabhayetanhayi (18)sheklak.shabhayetanhayi (18)sheklak.shabhayetanhayi (18)

jodakonande(www.shabhayetanhayi.ir) (30)

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

منتظر نظرات زیبای شما عزیزان هستیم.