پــــــولدار کــــه باشـــی

mony (2)

برفـــــ بهانه ای میشود

برای لباس نو خریدن،با دوستاتـــــــ به اسکی رفتن

تفریــح کردن و از زندگی لذتـــــ بردن…

امـــــا….

mony (1)

خدا نکنه فقــیـر باشی

و برفـــــــــ ببارد

از بیکار شدن پدر کارگرتــــــ بگیر

تا غم پاره بودن کفشهایتـــــــــ و چکه کردن سقفــــــــ خانه اتــــــــ…

خدایـــــا چـــــرا بایـد پــول تعیین کند

برفــــــ نعمتـــــــــ است یا عذابـــــــــ؟:(:(:(

mony (3)

خدایا به مردمانت بفهمان ثروت پولداران ، مسری نیست

بیهوده است سر تعظیم در برابرشان…!!!

و چه طنز تلخی است این نوشته که دیدگاه بسیاری از کوته فکران است :

فرقی ندارد که یک گاگول بی سواد باشی یا یک دانشمند

در هر صورت پشت یک ماشین شاسی بلند آقا مهندس می شوی!!!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

manba گرد آوری: وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

منتظر نظرات زیبای شما عزیزان هستیم.