59

هرشب شانه میزنم موهایم را

صبح که بیدار میشوم

موهایم پریشان است

من هر شب خواب سرِانگشتان تو را می بینم !

parishan

چنـدروزیست دستهایم را…

با چنـد کتاب و نوشتـه,سرگرم کرده ام..

امــــــــــا

گـول نمی خورنـد!!

هیچ معجزه ایی دستهای تـو نمیشود

book

manba گرد آوری:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

منتظر نظرا زیبای شما عزیزان هستیم.