شب های ایرانسلی را رایگان تا دوساعت فقط با 500 تومن مکالمه کنید.

برای تماس‎‌‎های شبانه ایرانسل به ایرانسل فقط پانصد تومان کافیه که بدون هزینه اضافی تا دو ساعت یعنی ۱۲۰ دقیقه مکالمه شبانه داشته باشید.

یعنی بجای چیزی حدود ۷۵۰۰ تومان تنها ۵۰۰ تومان بپردازید و از یک تا هفت صبح از تماس درون شبکه لذت ببرید.

روش فعال کردن بسته و طرح مکالمه و تماس رایگان شبانه ایرانسل به صورت زیر است:

  • نخست سیم کارت خود را شارژ نمایید.
  • کد ستاره ۵۵۵ ستاره ۳ ستاره ۳ ستاره ۱ مربع را شماره گیری کنید
  • منتظر دریافت پیام از طرف شبکه باشید.
  • پس از فعال شدن شما تا دو ساعت تماس رایگان ایرانسلی از ۱ شب تا ۷ صبح دریافت می‎‌‎کنید.

برید لذتشو ببرید!!

.

.

 گرداوری : گروه رسانه وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ