liner (2)

.

21 وقتـی در کنارمی این گرمــای وجودتــــ است 21

21که به من شوق نفـــس کشیدن میدهد 21

21 این عطر حضورتــــــ است که به من عشــق زندگی را میدهد21

21   تـــو را عشـــق است که خدا به من داده این فرشته زیبا را21

21 نه دلتنگی ، نه نا امیدی ، وقتی تـــو  هستی21

21چه لحظه ای بهتــــــر از این 21

21 چه لحظه ای زیباتــر از این که تـــو مرا در میان خودتــــ میگیری21

21 چه حسی قشنگتــر از این که مرا نوازش میکنی و به وجـودم افتخار میکنی…21

21 هیچ لحظه ای را در زندگی ام با این حــس عوض نمیکنم21

liner (2)

.

love (2)

liner (2)

.
21 دوستت دارم ای زیباتــریـن حس زندگی ام 21

21 دوستت دارم ای تـــو که مرا به اندازه وسعت قلبــم دوست داری!21

21 قلبی که به وسعتـــــ نگاه تــــو است 21

21 نگاهی که به اندازه یکــــ دنیا برایم با ارزش است!21

21 که این نگاه تـــو است که مرا تا آن ســوی دنیا میکشاند 21

21 مرا به پرواز در می آورد تا از آن بلندی ها عشقـــم را ببینم21

21که می تابد بر سرزمین قلبـــم 21

21 دوستتـــ دارم عزیزم ، دوستتــــ دارم بهترینم 21

21 و میگویم دوستت دارم چون که کلامی با ارزش تــر از این 21

21 برای من نیست تا به قلبـــــــ مهربانتــ ابراز کنم21

.

liner (2)

love (1)

liner (2)

.
21 و حسی بالاتر و شیرین تر از این نیست که با گفتنش قلبتـــــــ را آرام کنم 21

21 و هیچکس در این دنیا نیست برایم با ارزش تر از تــــو 21

21 و هیچکس در این دنیا نیست جز تـــو  که به اندازه وسعت قلبـــم او را بخواهم 21

21 و این حس و این لحظه برایم مقـدس است 21

21 چونکه تـــو اینکــ در کنارمی و قلبـــم از همینجا احساسش را برای تـــــو مینویسد 21

21 با من بمــان جاودانـــــ21

21 با من بمان ای مهربان ای مهربان جاودان 21

21 دهمین ماهگرد عشقـــمان مبـــــارکـــــ21

.

 .

liner (2)

 

خبرنامه

سپــــاس از حضور گرمتــــان

منتظر نظراتـــــــ زیبای شما هستیــم