liner (28)

.

بعضی ها وقتی می روند آن قدر سبکــــ بارند که آدم بهشان غبطـه میخورد …

تو وصیت نامه اش نوشته بود :

( فقــط هفتـــ تا نماز غفیله ام قضـا شده لطفا برایم بخوانید )…

.

   شهید علی چیت سازان

.

♥•٠· ♥•٠· ♥•٠·♥•٠· 

 .

خدایــا توفیقمان ده


  اگر با خون وضــو نگرفتیم …


   با یاد خـون دادگان وضـــو بگیریم…

.

liner (28)

.

و چه زیبا گفت :

کسی می تواند از سیـم خاردار دشمن عبور کند

که پشت سیــم خاردار نفـس خود

گیــر نکرده باشد …

.

shahid

 liner (28)

خبرنامه

سپــــــاس از حضور سبزتــــان

منتظر نظراتــــ زیبای شما عزیزان هستیم

التماس دعــــــا