سکوت همیشه به معنای رضایت نیست

گاهی یعنی خسته  ام

از این که مدام به کسانی که هیچ اهمیتی برای فهمیدن نمی دهند

 توضیح دهم

tanhayi-(17)

در چشمانم تنهايي ام را پنهان مي کنم

در دلم دلتنگي ام را

در سکوتم، حرف هاي نگفته ام را

در لبخندم غصه هايم را

دلِ من چه خردسال است

ساده مي نگرد

ساده مي خندد

ساده مي پوشد

دل من از تبار ديوارهاي کاهگلي ست

ساده مي افتد

ساده مــــي شکند…

tanhayi-(12)

.

.

.

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور سبزتانـــــــــ

منتظر نظرات زیبای شما عزیزان هستیم