Separator-and-beautiful-religious-text.(www.shabhayetanhayi (3)

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

از بس که از فـراق تو دل نوحه گــر شده
 روزم به شام غربتـــــ و غـم تیره تر شده

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

آزرده گشتـــــ خاطرت از کرده های من
 آقا ببخــش نوکرتان دَردِسَر شده

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

تنها خودت برای ظهورت دعــا کنی
وقتی دعای من ز گنـه بی اثر شده

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

از شام هجــر یار بسی توشه می برد
 آنکس که اهل ذکر و دعای سحر شده

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

بودم مریض و روضه ی تو شد دوای من
حالم به لطفتان چقدر خوبــــ تر شده

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

رفت از نظر محرّم و آقا نیامدی
 حالا بیا که آخرِ ماه صفر شده

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

تصاویر-متحرک-امام-زمانی_shabhayetanhayi.ir (9)

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

بعد از دو ماه گریه به غم های کربــلا
حالا زمان ندبه به داغی دِگر شده

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

یَثرب برای فاطمه نقشه کشیده است
 یَثرب چقدر بعــدِ نبی خیره سر شده

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

باید که بعد از این به غـم مادرتـــــ گریست
 فصل شروع ماتـم خیرُالبشر شده

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

از شعله های پشتِ در خانه ی علی است
گر آتشی به کرب و بلا شعله ور شده

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

آن روز اگر به صورتــــــ مادر نمی زدند
 لطمه دگر به چهره ی دختــر نمی زدند

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Separator-and-beautiful-religious-text.www_.shabhayetanhayi-20.jpg

خبرنامه

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)سپـــــــاس از حضور سبزتانـــــــــشکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)منتظر نظرات زیبای شما عزیزان هستیمشکلک-متن.shabhayetanhayi (29)

شکلک-متن.shabhayetanhayi (29)التمــــــاس دعاشکلک-متن.shabhayetanhayi (29)