خداحافظ پاییز

  خداحافظ فصل رنگارنگ پاییز

خداحافظ  فصل آغاز یکـــــ کوچ،

فصل مرداب یک رودخانه ی پر تلاطم

خداحافظ  فصل ترک خوردن واژه ها بر روی لبها از ترس سوز

خداحافظ  فصل رفتن،

فصل گفتن

فصل عاشقان خداحافظ

فصل خاطرات خداحافظ

خاطرات ناتمام خداحافظ

درختان رنگارنگ خداحافظ برگ های زرد خزان خداحافظ

رهیدن برگ ها از دست شاخه ها خداحافظ

برگ های زرد و نارنجی پیاده رو خداحافظ

صدای خش خش برگ ها خداحافظ

هوای ناب ابری  خداحافظ

نم نم باران های پاییزی   خداحافظ

قطرات باران روی شیشه ها 

خداحافظ بوی خاک باران خورده ی کوچه ها

خداحافظ خیابان های خیس

خداحافظ نیمکت خالی باران خورده

خداحافظ قدم زدن های زیر باران  

خداحافظ غروب های دلگیر

خداحافظ شب های سرد و طولانی 

خداحافظ  پرسه های شبانه 

خداحافظ جاده های بی انتها

خداحافظ پیاده روی های بی هدف

خداحافظ دلتنگی های پاییز ی 

خداحافظ زرد ها , سبز ها ……نارنجی هاقرمز ها

خداحافظ غم ها شادی ها

خداحافظ خنده ها گریه ها

خداحافظ رهگــــــــذر

خداحافظ سردرگمی ها…

سکوت ها…

سه نقطه ها…

پاییز آن شب یادت هست ؟

یادت هست با هم باریدیم ؟

یادت هست تو بر من فریاد میزدی و من …

فقط می باریدم …

پاییز

تــــــو رفتی

ولی من به پاس آن شبــــــــ

هنـــــــوز میبارم ..

پاییز

بهانه شب های دلتنگی

پاییز

پر احساس ترین معشوقه

پاییز

آغوش دلهای عاشق

خدانگهدار …

خداحافظ پادشاه فصل ها پاییز

خداحافظ پاییز ، فصل غم های شیرین …

خداحافظ پاییز ، فصل عاشقی …

خداحافظ پاییز ، فصل دلتنگی های غروب …

خداحافظ پاییز ، فصل خش خش برگ های خسته …

خداحافظ پاییز ، فصل قدم زدن های شبانه …

خداحافظ پاییز ، فصل هوای دو نفره …

خداحافظ پاییز ، فصل باران های لطیف …

خداحافظ پاییز ، فصل احساس …

خداحافظ پاییز ، فصل قشنگ دلدادگی …

یکتا پادشاه فصل ها …

خداحافظ … خداحافظ پاییز

.

.

 منبع : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ