liner (2)

اگر روزی دلم گرفت يادم باشد ؛

كه خدا با من است،

كه فرشته ها برايم دعا مي‌كنند،

كه ستاره‌ها شب را برايم روشن خواهند كرد…

يادم باشد؛

كه قاصدكي در راه است،

كه بهار نزديك است،

كه فردا منتظرم مي‌ماند…

كه من راه رفتن مي‌دانم و دويدن،

و جاده‌ها قدم‌هايم را شماره خواهند كرد.

اگر روزي دلم گرفت، يادم باشد،

كه خداي من اين‌جاست، همين نزديكي‌ها

و من تنها نيستم…

liner (2)

مناجات با خدا(shabhayetanhayi.ir)

liner (2)

قصه ای دارم!

غصه ام در دل آن جامانده

گاه گاهی دل من میگیرد

بیشتر هنگام غروب

در همان وقت خدا نیز پر از تنهایست

جز خدا نیز کسی تنها نیست

وخدایی که در این نزدیکیست

در همین لحظه به هنگام طلوع

که اذان سردادند

من وضو خواهم ساخت…

اشک چشمانم را

تابه سر منزل زیبای حقیقت برسم…

اگر روزي دلم گرفت، يادم باشد،

كه خداي من اين‌جاست، همين نزديكي‌ها

و من تنها نيستم…

liner (2)