اربعین , شروع جاذبه مغناطیس حسینی است.

همانطور که جابربن عبدالله را از مدینه بلند می کند و به کربلا می کشد.

این همان مغناطیسی است که امروز هم با گذشت قرنهای متمادی در دل من و شماست!

برخی از تصاویر راهپیمایی اربعین توجه افکار عمومی را به خود معطوف کرده است.

ما امروز این تصاویر بسیار زیبا را برای شما آماده نموده ایم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگید.

Arbaeen (1)_Www.Shabhayetanhayi Arbaeen (2)_Www.Shabhayetanhayi Arbaeen (3)_Www.Shabhayetanhayi Arbaeen (4)_Www.Shabhayetanhayi Arbaeen (5)_Www.Shabhayetanhayi Arbaeen (6)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (7)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (8)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (9)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (10)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (11)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (12)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (13)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (14)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (15)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (16)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (17)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (18)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (19)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (20)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (21)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (22)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (23)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (24)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (25)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (26)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (27)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (28)_Www.Shabhayetanhayi

Arbaeen (29)_Www.Shabhayetanhayi

manba گرداوری اختصاصی : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

 

خبرنامه

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون
در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!
باتشکر!