با سلام خدمت همراهان همیشگی

بار دیگر به صورت کاملا اختصاصی،تصاویر متنی فاز سنگین و طعنه دار

آماده نمایش در

وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

قرار گرفت

جداکننده-متحرک_www.shabhayetanhayi.ir (18)

 .

قلبی که هر جا گیر کنه  قلب نیست که ! قلابه شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (8)

 .

faz sangin (1)

 .

ﺑﻌﻀــــﯿﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﺎﺩﺭﯼ ﻣﯿـــــﻤﻮﻧﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﺷــــﻮﻥ ﻭﺍﯾﺴﺘﯽ ﮐــــﻒ ﮐﻔـــــﺸﺘﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺷــــــﻮﻥ ﺭﺩ ﺷﯽ

  ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﻧﮑﻨـــــﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐــــﻨﻦ ﻓﺮﺷــــﻦ!شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (38)
 .

faz sangin (2) .

یـه رابـطـه فـقـط مـخـصـوص دو نـفـره…
ولـی بـعـضـی احـمـق ها،
شـمـارش بـلـد نـیـسـتـنشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (101)

 .

 faz sangin (3) .

بعضیــا مــث ” شــله زرد ” میمونــن
تــا یکــی خوشگــل تــر میبینــن ” شــل ” میشــن
تــا مچشونــو میگیــری ” زرد ” میشــن
اونجاســت کــه بایــد روی پیشونیشــون نوشــت :
هررررررررررررریشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (82)

 . faz sangin (4)
 .
در سگ بودن اخلاقم شکی نیست… ولی وفایی دارم که
به کل هیکل خیلیا می ارزه…شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (52)

 .


faz sangin (5)

 .

عزیزم حتی اگه “خدا” خودش بیاد پایین واسه تضمینت

یا شیطانو بفرسته واسه به گردن گرفتن تقصیرت

دیگه فایده نداره ! “خراب شد تصویرت”شکلک-متن.shabhayetanhayi (21)

 . faz sangin (6)

تــا دیــروز آویــزونــمــون بــودی , رو دادیـم بــهــت فــکــ کــردی آرزومــونــی …شکلک-متن.shabhayetanhayi (22)

 faz sangin (7)

از اینکه بعضیا نمیان سراغت ،ناراحت نشو ایراد از تو نیست ….!

مگس هیچوقت سراغ گل نمیره ….

همیشه میره سراغ آشغالی مثل خودش !شکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (60)

 . faz sangin (8)

مواظب چشیدن عشق ها باشید بعضی ها طعم کشک می دهندشکلک-های-زرد-متحرک-shabhayetanhayi (91)

 . faz sangin (9)

عزیزم اشتباه نکن هر تبی تب عشق نیست گاهی وقت ها بعضی تب ها از عفونت هوسه.شکلک-متن.shabhayetanhayi (34)

 . faz sangin (10)

 .
اون پین کدته که بهت سه بار فرصت میده نه منشکلک-متن.shabhayetanhayi (44)

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (13)

منبع:  اختصاصــــــــی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے