وقتی خدا از پشت دستهایش را روی چشمانم گذاشت
از لای انگشتانش آنقدر محو تماشای دنیا شدم که
فراموش کردم منتظر است تا نامش را صدا کنم

.

شکلک-متن.shabhayetanhayi (30)اس ام اس مناجات با خداشکلک-متن.shabhayetanhayi (30)
.

به خدا ایمان دارم حتی اگر سکوت کرده باشد

.

شکلک-متن.shabhayetanhayi (30)اس ام اس مناجات با خداشکلک-متن.shabhayetanhayi (30)
.

بار خدایا … از کوی تو بیرون نرود پای خیالم .. نکند فرق به حالم ..

چه برانی چه بخوانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی ..

نه من آنم که برنجم ، نه تو آنی که برانی

.

شکلک-متن.shabhayetanhayi (30)اس ام اس مناجات با خداشکلک-متن.shabhayetanhayi (30)
.

اگر همراه با هر دعایی که میکردم
قدمی بر میداشتم…
اکنون کنار خدا ایستاده بودم

.

شکلک-متن.shabhayetanhayi (30)اس ام اس مناجات با خداشکلک-متن.shabhayetanhayi (30)
.

خدا به قلب کوچکم وسعت ده تا بتوانم بزرگیت را درک کنم
و در دریای بزرگی و پاکی
و مهربانی تو غرق شوم
و به بالهایم توانی ده

تا بتوانم به سوی تو پرواز کنم تو که آشنا ترین آشنایی

.

شکلک-متن.shabhayetanhayi (30)اس ام اس مناجات با خداشکلک-متن.shabhayetanhayi (30)
.

اگر پیام خدا را خوب دریافت نکردید، به “فرستنده ها” دست نزنید،

“گیرنده ها” را تنظیم کنید

.

شکلک-متن.shabhayetanhayi (30)اس ام اس مناجات با خداشکلک-متن.shabhayetanhayi (30)
.

.

مناجات با خدا3(shabhayetanhayi.ir)

.

.

شکلک-متن.shabhayetanhayi (30)اس ام اس مناجات با خداشکلک-متن.shabhayetanhayi (30)
.

سرمشق های آب،بابا یادمان رفت /
رسم نوشتن هم خدایا یادمان رفت
شعر خدای مهربان را حفظ کردیم /
اما خدای مهربان را یادمان رفت

.

شکلک-متن.shabhayetanhayi (30)اس ام اس مناجات با خداشکلک-متن.shabhayetanhayi (30)
.

هرگز کوچیک شدن رو بهانه ی نبخشیدن قرار نده
چون اگه قراربود کسی با بخشیدن کوچیک بشه، خدا اینقدر بزرگ نبود

.

شکلک-متن.shabhayetanhayi (30)اس ام اس مناجات با خداشکلک-متن.shabhayetanhayi (30)
.

باید گاهی سکوت کنیم ؛
شاید خدا هم حرفی برای گفتن داشته باشد

.

شکلک-متن.shabhayetanhayi (30)اس ام اس مناجات با خداشکلک-متن.shabhayetanhayi (30)
.

خداوند همه چیز را در 1 روز نیافرییده.پس چه چیز سبب شده که

من بیندیشم همه چیز را میتوانم در 1 روز بدست بیاورم

.

شکلک-متن.shabhayetanhayi (30)اس ام اس مناجات با خداشکلک-متن.shabhayetanhayi (30)
.

یافته هایت را با باخنه هایت مقایسه کن….

اگر خدا را یافتی باخته هایت مهم نیست

.

شکلک-متن.shabhayetanhayi (30)اس ام اس مناجات با خداشکلک-متن.shabhayetanhayi (30)
.

خدایا ببخش که بیشتر اوقات تو رو فقط بخاطر اجابت خواسته هامون خواستیم
ببخش

.

شکلک-متن.shabhayetanhayi (30)اس ام اس مناجات با خداشکلک-متن.shabhayetanhayi (30)
.

خداونـــدا تو مـــــــــــی دانی که من دلواپس فردای خود هســــــتم
مــــــــــــبادا گــم کنــــم راه قشـــــــنگ ارزوها را
مـــــــــــــــبادا گم کنــــم اهــــــــداف زیـــــــــبا را
دلم بیـــــن امـــــــــید و ناامیـــدی میزنــــــــد پرســـــــــه،
مـــــــــــــرا تـــــــــــــنها تو نــــــــــــگذاری،خداونــــــــــدا..
خداونـــــــــــــــــــــــــــــــــدا

.

شکلک-متن.shabhayetanhayi (30)اس ام اس مناجات با خداشکلک-متن.shabhayetanhayi (30)
.

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (5)

1009

manbaگرد آوری اختصاصی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)

خبرنامه

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

باتشکر!