زن که باشی ترسهای کوچکی داری!

.
از کوچه های بلند، از غروبهای خلوت… از خیابانهای بدون عابر میترسی…

.
از صدای موتور سیکلتها و دوچرخه هایی که بی هدف در کوچه پس کوچه ها میچرخند

.
از بوق ماشینهایی که در ظهرهای گرم تابستان جلوی پاهایت ترمز میکنند

.
و تو فقط چهره ی آدم هایی را میبینی که در چشمهایشان حس نوع دوستی موج میزند

.

 

woman (3)

.

زن که باشی

.
عاقبت یک جایی… یک وقتی… بقول شازده کوچولو دلت اهلیه یک نفر میشود

.
و دلت برای نوازش هایش تنگ میشود…

.

حتی برای نوازش کردنش… و تو می مانی و دلتنگی ها

.
تو می مانی و قلبی که لحظه های دیدار تندتر میتپد، سراسیمه میشوی، بی دست و پا میشوی،

.

دلتنگ میشوی…دلواپس میشوی، دلبسته میشوی،

.
میفهمی

.
نمیشود… نمیشود زن بود و عاشق نبود

.
دست خودت نیست… زن که باشی

.
گاهی دوست داری تکیه بدهی ، پناه ببری ، ضعیف باشی

.
دست خودت نیست ، گهگاه حریصانه بو میکنی دستهایت را

.
شاید عطر تلخ و گس مردانه اش … لای انگشتانت باقی مانده باشد

.
دست خودت نیست

.
زن که باشی

.
گاهی رهایش میکنی و پشت سرش آب میریزی

.
و قناعت میکنی به رویای حضورش

.
به این امید که او خوشبخت باشد…

.
دست خودت نیست… زن که باشی … همه دیوانگی های عالم را بلدی…!!!

.

woman (2)

.

زن سینه‌های برجسته نیست

.
موی مش کرده

.
ابروی برداشته

.
لبانِ قرمز نیست

.
زن لباسِ سفید… شب با شکوه عروسی

.
بوی خوشِ قرمه سبزی

.
هوسِ شب‌های جمعه

.
قرار‌هایِ تاریکی‌ ، کوچه پشتی‌، تویِ یک ماشین نیست

.
زن خون ریزی

.
کمر دردِ ماهانه

.
پوکی استخوان

.
یک زنِ پا بماه

.
حالت تهوع … استفراغ

.
درد‌های زایمان

.
مادر بچه‌ها نیست

.
زن عصایِ روز‌های پیری

.
پرستار ، وقتِ مریضی

.
رفیقِ پای منقل

.
مزه بیار عرق دوره‌های دوستانه نیست

.
زن وجود دارد

.
روح دارد…قدرت…جسارت

.
پا به پای یک مرد ، زور دارد

.
عشق…اشک…نیاز…محبت

.
یک دنیا آرزو دارد

.
زن … همیشه … همه جا … حضور دارد

.
و اگر تمام اینها یادت رفت

.
تنها یک چیز را به خاطر داشته باش

.
که هنوز هیچ مردی پیدا نشده

.
که بخواهد در ایران

.
جایِ یک زن باشد !

.

woman (1)

.

بیایید پارسی وار “”زنها”” را پاس بدارید ..

.
این بار اگر زن زیبارویی را دیدید ..

.
هوس را زنده به گور كنید ..

.
و خدا را شكر كنید برای خلق این زیبایی ..

.
زیر باران اگر دختری را سوار كردید ..

.
جای شماره به او امنیت بدهید ..

.
او را به مقصد مورد نظرش برسانید ..

.
نه به مقصد مورد نظرتان ..

.
هنگام ورود به هر مكانی ..

.
با لبخند بگویید: اول شما ..

.
در تاكسی خودتان را به در بچسبانید نه به او ..

.
بگذارید زن ایرانی وقتی مرد ایرانی را در كوچه خلوت می بیند ..

.
احساس امنیت كند نه ترس ..

.
بیایید فارغ از جنسیت … كمی مرد باشید …

.

 

Animated pictures of flowers (66)shabhayetanhayi.ir