با تــو از عشـــــق میگفتم

از پشیمانی

و از اینکه فرصتی دوباره هست یا نه ؟!…

در جواب صدایی بی وقفه می گفت:

” دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد !!!”

 

.

alone

.

گرچه سکوتـــــــ بلندترین فریاد عالم است

ولی گوشم دیگر طاقت فریادهای تــــو را ندارد

کمی با مــــن حرفــــــ بزن

.

تــــــو با مـــــن باش !

من دستـــــ همه ی اتفاق ها را می گیرم

که نیفتد …

.

mara-bebakhsh

.

.

بذار اسمم روی اسم تـــو بمونه

نذار این جدایی دستمو بخونه

.

نذار این روزای خوبمون تمـوم شه

نمیخوام كه زندگیم بی تــو حروم شه

.

دل من هیچكسو غیر تــو نمیخواد

با دل هیشكی به جز تو راه نمیاد

.

آخه تــــو عشقمی جز تو كیو دارم

كه شبا سر روی شونه هاش بذارم

.

Animated pictures of flowers (66)shabhayetanhayi.ir