جملات تصویری آذری ها + تبریک خیلی پیشاپیش تولدشون تقدیم به متولدین ماه زیبای آذر

sheklak.shabhayetanhayi (28)sheklak.shabhayetanhayi (28)sheklak.shabhayetanhayi (28)sheklak.shabhayetanhayi (28)sheklak.shabhayetanhayi (28)

در اوستا «آتر – آثر» در زبان پارسی باستان «آتر» در زبان پهلوی «آتر» و در زبان فارسی «آذر» می‌گویند.

آذر فرشته نگهبان آتش و یکی از بزرگترین ایزدان است. آریائیان بیش از دیگر اقوام به عنصر آتش اهمیت می‌دادند

و ایزد آذر نزد هندوان «آگنی» خوانده شده و در کتاب کهن و مقدس هندوان «ودا» از خدایان بزرگ به شمار رفته‌است.

آفتاب در این ماه در برج قوس یا کماندار قرار می‌گیرد.

 

sheklak.shabhayetanhayi (28)sheklak.shabhayetanhayi (28)sheklak.shabhayetanhayi (28)sheklak.shabhayetanhayi (28)sheklak.shabhayetanhayi (28)

december

December (3)

December (1) December (1)

December (2)

December (4)

December (5)

December (6) December (7)

December (8)

December (9) December (10)

December (11)

December (12) December (13)

sheklak.shabhayetanhayi (28)sheklak.shabhayetanhayi (28)sheklak.shabhayetanhayi (28)sheklak.shabhayetanhayi (28)sheklak.shabhayetanhayi (28)

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)

خبرنامه

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

باتشکر!