آمدن دليل مى خواهد ماندن بهانه و رفتن هيچکدام

raftan_Www.Shabhayetanhayi.ir

رفتن” !

رفتن که بهانه نميخواهد ،

يک چمدان ميخواهد از دلخوريهاى تلنبار شده و گاهى حتى دلخوشيهاى انکار شده

رفتن که بهانه نميخواهد وقتى نخواهى بمانى ، با چمدان که هيچ بى چمدان هم ميروى !

Raftan_Www.Shabhayetanhayi.ir

“ماندن” !

ماندن اما بهانه مى خواهد ،
دستى گرم، نگاهى مهربان، دروغهاى دوست داشتنى،
دوستت دارمهايى که مى شنوى اما باور نمى کنى،
يک فنجان چاى، بوى عود، يک آهنگ مشترک، خاطرات تلخ و شيرين

وقتى بخواهى بمانى ،

حتى اگر چمدانت پر از دلخورى باشد خالى اش مى کنى و باز هم ميمانى …
ميمانى و وقتى بخواهى بمانى ، نم باران را رگبار مى بينى و بهانه اش مى کنى براى نرفتنت !

Mandan_Www.Shabhayetanhayi.ir

آرى ،

آمدن دليل مى خواهد

ماندن بهانه

و رفتن هيچکدام ……

manba منبع: مطالب اختصاصی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

raftan_Www.Shabhayetanhayi.ir

خبرنامه

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

باتشکر!