yamahdi_Www.Shabhayetanhayi.ir

ثانیه ها را عبور می کنم و دقایق را مرور.

تا ساعتی از انتظار سبز را ورق می زنم

ای ناب ترین غزل و ای روشن ترین حضور!!

چگونه باور کنم که در این هیاهوی حیله و ریا قلبم به یاد تو نتپد؟

ای باغبان گل های معنویت ای کوکب هدایت!
ای بهاری ترین نسیم!

yamahdi_Www.Shabhayetanhayi.ir

ایا میشود روزی گرمای حضورت را حس کنم؟
ایا ان روز زنده خواهم بود؟

هر ادینه بوی ندبه صدای اشک یاد فرج و دستان مشتاقت خسته تر
از روزهای دیگر به سمت خدا قد می کشد تا سبد هاشان لبریز از میوه
ظهور شود!!!

manba منبع:مطالب اختصاصی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

yamahdi_Www.Shabhayetanhayi.ir

خبرنامه

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

باتشکر!