من عاشق امروزم…شکلک-متن.shabhayetanhayi (6)

دیــــــروز را که نمیتوانم جـــــان دوباره ببخشمشکلک ناراحت(shabhayetanhayi.ir) (32)

بـــــرای همیـــــشه دیـروزم گذشته استشکلک ناراحت(shabhayetanhayi.ir) (48)

تمــام شده استشکلک ناراحت(shabhayetanhayi.ir) (45)

همه ناکامیــشکلک-متن.shabhayetanhayi (12)ـها،شادیـــــها،پیروزیـهای دیـروزم از بین رفته اند،

چه ناتــــوانم که نمیتوانم به دیــــروزم برگردم،

رفـت که رفـت همه ی گذشته ام،

اما امیــدی هستشکلک-متن.shabhayetanhayi (16)

از دیــروزم درس می گیرم،

تا امــروزم را بسـازمشکلک-متن.shabhayetanhayi (35)

من عاشق امروزم…شکلک-متن.shabhayetanhayi (6)

امروز،همیـــــــن حالا،ایــن لحظه،

نمیگذارم فــردا نگرانم کندشکلک-متن.shabhayetanhayi (22)

شاید هیــــچ وقت فـردایی نداشته باشم،

شادیـها، موفقیتـها،لبخنـــشکلک-متن.shabhayetanhayi (2)ــدهای فــردا نباید ذوق زده ام کند ،

مشکــشکلک-متن.shabhayetanhayi (17)ــلات، نا امیـدیها و اشکـــشکلک-متن.shabhayetanhayi (18)ــهای فـردا که از راه نــرسیده تا نگـرانش شومشکلک-متن.shabhayetanhayi (33)

من عاشق امروزم…شکلک-متن.shabhayetanhayi (6)

تنـها هدیـــشکلک-متن.shabhayetanhayi (8)ـــــه خـــــداوند…

امروز بهتـــــرین لباســــــم را میپوشمsmiley(www.shabhayetanhayi.ir (27)

بهتــــــــرین عطــــرم را میزنمشکلک-متن.shabhayetanhayi (5)

فرزندانم را به آغــــشکلک-متن.shabhayetanhayi (7)ــــوش میکشمSheklak-Khandeh (47)

تا فرصــت دارم هر چه دوســشکلک-متن.shabhayetanhayi (8)تـت دارم نگفته دارم خــرج میکنم؛

حتما برای عزیــــــزانم گــشکلک-متن.shabhayetanhayi (29)ـــل میخرم،

کتابـــــــهای نخوانده ام را مـی خوانم،

برای دیدن رنگیــــــن sheklak.shabhayetanhayi (38) کمان عجله میکنم،

از بوییدن گـــشکلک-متن.shabhayetanhayi (29)ــــلها خود را سر مست میکنم،

بهترین خویشتن خویش را عــرضه میکنمشکلک-متن.shabhayetanhayi (23)

والاترین اخلاقــم،استعــدادم،شکـوهــــــم…

تقدیـم میکنم با عشــــــــق

به خانـواده ام،دوستانــم، همکارانـم…

من عاشق امروزم…شکلک-متن.shabhayetanhayi (6)

چقــــــدر کار برای امـروز دارم شکلک-متن.shabhayetanhayi (43)

باید امـــــروزم را زندگی کنم…شکلک-متن.shabhayetanhayi (4)

 

Liner Shabha_Www.Shabhayetanhayi.ir (6)Liner Shabha_Www.Shabhayetanhayi.ir (6)

 

44170589183743782751

 

Liner Shabha_Www.Shabhayetanhayi.ir (6)Liner Shabha_Www.Shabhayetanhayi.ir (6)

 

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،ﻟﺒﺨﻨـشکلک-متن.shabhayetanhayi (2)ــﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻋﺸــﻘﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ …

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺭﻭﺑــﺮﻭ ﺷﺪﯼ ، ﻟﺒﺨﻨـشکلک-متن.shabhayetanhayi (2)ــﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﻗﺪﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﺍﺣﺴـــــﺎﺱ ﮐﻨﺪ …

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐـﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،ﻟﺒﺨﻨـشکلک-متن.shabhayetanhayi (2)ــﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴـﺎﺱ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪﯼ ،ﻟﺒﺨﻨـشکلک-متن.shabhayetanhayi (2)ــﺪ ﺑﺰﻥ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨـشکلک-متن.shabhayetanhayi (2)ــﺪ ﭘﺎﺳﺨﺖ ﺭﺍ ﺩﻫﺪ …

ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﺖ …

ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﺳﭙﻬﺮﯼ؛ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﯼ ﻭﺳﻌﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺤﻔﻞ ﺳﺎﮐﺖ ﻏــــــﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ

ﺣﺎﺻﻠﺶ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟـﺰﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﺍﻓﺴﺮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧـﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﻧﯿﺴﺖ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﺟــــﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺎﻫﻪ ﺁﻏـﺎﺯ ﺣﯿﺎﺕ …

ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧــﺪﺍ میداند…

 

 

Liner Shabha_Www.Shabhayetanhayi.ir (6)Liner Shabha_Www.Shabhayetanhayi.ir (6)

 

لباسای رنگی رنگی و شــاد بپوششکلک دخترونه(shabhayetanhayi.ir) (19)

حتی اگه شب و دیـر خوابیدی شکلک-متن.shabhayetanhayi (24) صبــح زود بیدار شو

زیر بـــ ـارون راه برو ! نترس از خیـس شدن !شکلک دخترونه(shabhayetanhayi.ir) (9)

صبحونتو ببر تو حیاط.Sheklak-Khandeh (82) بقیه رو هم صدا بزن بیانشکلک-متن.shabhayetanhayi (1)

هر چند وقت یه بار یه نقاشی بکش !smiley(www.shabhayetanhayi.ir (26)

توی حموم آواز بخون !smiley(www.shabhayetanhayi.ir (22) آب بــازی کن ، چه اشکالی داره ؟!

بی مناسبت برا خودت و دیگران کــادو بخر!Sheklak-Khandeh (34)

بگو اینو تو ویترین گذاشتن برای من و بخرش !شکلک عاشقانه(shabhayetanhayi.ir) (46)

آب نبات چوبی لیس بزن !شکلک-متن.shabhayetanhayi (10)

بستنی قیفی بخور

شکلک-متن.shabhayetanhayi (5)

تلفن رو بردار به دوست قدیمیت زنگ بزن شکلک-متن.shabhayetanhayi (38)

برو استخر و ماساژ و لذت ببر smiley(www.shabhayetanhayi.ir (39)

قاصدک بگیرو آرزو کن، آرووووم فوتشون کن !Sheklak-Khandeh (44)

smiley(www.shabhayetanhayi.ir (22)با یه آهنگ شاد برقـــشکلک دخترونه(shabhayetanhayi.ir) (18)ـــــص

قبل خواب کارهای روزت رو مرور کنSheklak-Khandeh (76)

هیچ وقت خودت رو به مُردن نزن Sheklak-Khandeh (95)

همه ی اینـا رو گفتم و تـو خوندی

فقط خواستم یـه چیزی بهت بگم دوستم :

هر جا وایسی و دچـــــار روزمرگی بشی ، مُـــــردی…!!شکلک ناراحت(shabhayetanhayi.ir) (35)

بذار زندگی از اینکه تو زنده ای به خــــودش بباله !

برای خسته شدن خییییییییلی زوده !Sheklak-Khandeh (41)

بذار هركی هرچی دوس داره فكر كنه… Sheklak-Khandeh (75)
بیخیااااال…. تو شاد باش شکلک عاشقانه(shabhayetanhayi.ir) (44)

 

 

 

714

manbaگرد آوری اختصاصی : وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner-Shabha_Www.Shabhayetanhayi.ir-2.gif

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)

خبرنامه

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

باتشکر!