وب سایت بزرگ  شب هــــاےتنهــــایـے  تقدیم میکند:

این بار جملات تصویری آموزنده و فلسفی بسیار زیبا

Pictures instructive and philosophical (1)

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

اگر خود را برای آینده آماده نسازید

بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید . . .

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

Pictures instructive and philosophical (2)

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

دیروز چک باطله است

فردا چک وعده ای است

امروز است که تنها نقدینه شماست

آن را عاقلانه هزینه کنید . . .

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

Pictures instructive and philosophical (3)

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

نود و نه درصد  ازنگرانیهای ما

در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد . . .

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

Pictures instructive and philosophical (4)

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

عقیده بعضی انسانها بر مبنای عقده اشان شکل می گیرد . . .

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

Pictures instructive and philosophical (5)

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

گر گرد کسی بسیار گردی

گرچه بس عزیزی ،  خوار گردی . . .

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

Pictures instructive and philosophical (6)

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

اگه کفشت پاتو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی

و درد رو به پات تحمیل کردی ، دیگر در مورد آزادی شعار نده . . .

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

Pictures instructive and philosophical (7)

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

اولین قدم مثبتی که میتونید بردارید

این است که منفی نباشید . . .

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

Pictures instructive and philosophical (8)

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

بودن با کسی که دوستش نداری

ونبودن با کسی که دوستش داری هر دو رنج است

پس اگر همچون خود نیافتی

همچون خدا تنها باش

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

Pictures instructive and philosophical (9)

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

دوستت دارم ها رو بگین

قبل از اینکه

به دوستت داشتم تبدیل بشن

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

Pictures instructive and philosophical (10)

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

هرگز داشته هایت را به نداشته هایت نفروش

شاید وقتی به نداشته هایت رسیدی

حسرت داشته هایی را بکشی که ارزان فروختی .

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

Pictures instructive and philosophical (11)

Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.irجملات تصویری آموزنده و فلسفیAnimated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

   Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir   Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir   Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir   Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir   Animated pictures of flowers (81)shabhayetanhayi.ir

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)

خبرنامه

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

بانهایت احترام