و این بار پرچـــــــم مردادی ها بالااااااااا…

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

mordad.jpg

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

آری من مردادی مغرورم
باید مغرور بود و دور از دسترس!
باید مبهم بود و سر سنگین!
خاکی که باشی آسفالتت میکنند
و از رویت رد می شوند!

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

 August (3)

  August (18)

August (19)

August (20)

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

زن بودن و اینکه مردادی باشی ، کار مشکلیه ، چـــــون مجبوری به مانند یک بانو رفتار کنی
همانند یک مـــــرد کار کنی
شبیه یک دختر جوان به نظر برسی
و همتای یک خانوم با تجربه فکر کنی

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

August (4)

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

مردادی را …
هر چقدر هم که بخواهی ، تمام نمی شود
همیشه به آغوشش نیازمند می مانی

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

August (12)

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

مرد مردادی
بی دعوت می آید
بی منت می ماند
ولی…
بی دلیل نمی رود…

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

August (7)

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

محبت کردن را از یک مردادی بیاموزید

و آن را ناچیز نشمارید…

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

August (13)

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

شیر برای اثبات قدرتش
نیاز به جنگیدن با هر شغال و کفتاری ندارد
همان نگاهش کافیست…

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

August (2)

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

به کسانی که به مردادی ها حسادت می کننداحترام بگذارید!
زیرا آن ها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند ما برتر از آنانیم…!

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

August (17)

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

به سلامتی ما  مردادی ها
ممکنه بیکس باشیم
ولی ناکس نیستیم…!
دممون گـــــــرم

sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)sheklak.shabhayetanhayi (23)

Animated pictures of flowers (121)shabhayetanhayi.ir

manbaمنبع : اختصاصی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner-Shabha_Www.Shabhayetanhayi.ir-2.gif

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)

خبرنامه

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

باتشکر!