مـــاه مـن غــصه نـخور زنـدگي جـزر و ‌مـد داره

دنــــيامـون يـــه عـــــالمه، آدم خــوب و بـد داره

مـــــاه من غصه نخور همه کـه دشـمن نمي شن

هــــمه کـه پــــر ترک مــث تـــــو و مــن نمي شن

مـــــاه مــن غــصه نـخور مــــثل مــــاها فـــــراوونه

خيلي کم پيدا مي‌شه کسـي رو حرفش بمونه

مـــاه مـن غــصه نـخور، گــــريه پــــــــناه آدماس

تـــر و تــــازه مـوندن گـــــــــل،‌ مال اشک شـبنماس

مــــــاه مـن غـصه نخور، زندگي خوب داره‌ و زشت

خـــدا رو چه ديدي شايد فردامون باشه بهشـــــت

مــاه مـن غـصه نـخور، پــنجره‌مون بــازه هــنوز

بـــاغـچه‌مون غــرق گــــلاي عــاشق نــازه هــنوز

مـــــــاه من غـصه نخور،باز داره فصل ســيـــب مي‌شه

مي‌دونم گــاهي آدم،‌ تو وطـنش غريب مي‌شه

مــــــــاه مـن غـصه نـخور،‌ مـــاها کــه تب نمي‌کنن

مــاها کـــــه از آدمـــــــا کــمک طـــلب نمي‌کنن

مــــــاه مـن غـصه نـخور،‌ شــمدونـــيا صــورتي ان

دلايــي کــه بشـکنن چون عـاشـــــقن قـيمتي ان

مـــــــاه من غصه نخور، سبک مي‌شي بـارون بياد

تــوي عــاشقي بــايد نترســيد از کـــم و زيــــاد

مـــــاه مـن غـصه نـخور، خـــاطره‌ هـــامون کودکن

تــوي ايـن قـــــصه دلا يـه وقـــــتايي عـروســکن

مــــــاه مــن غـصه نـخور،‌ بـازي زمين خوردن داره

کــــار دنـــــــيا هــــمينه،‌ تـــــولد و مــــردن داره

مــــــــاه مـن غـصه نـخور، تــاب بـــازي افتادن داره

زنـــدگي شــکستن و دوبــــاره دل دادن داره

مـــــــاه مـن غـصه نـخور، گـــلا مـــيان عــيادتت

بـــه نــتيجه مـــي‌رسه آخــــــر يـه روز عــبادتت

مــــــاه مـن غـصه نـخور، خــيليا تـــنهان مـث تـــو

خــيليا بـا زخـماي عـاشـقي آشنان، مـث تـــو

مـــــاه مـن غـصه نـخور، زنــدگي بي‌غـــــــم نمي‌شه

اوني کـه غـــصه نداشــته بـاشـه، آدم نمي‌شه

Do not grieve (3)

مـــــاه مـن غـصه نخور، حـــــافظ واست وا مي‌کنم

شـــعراشـو مي‌خـونـم و تــــو رو مـــداوا مي‌کنم

مـــــــاه مـن غـصه نـخور، دنــــــــيا رو بسپار به خدا

هـــردومون دعـــــا کنيم، تـــو هم جــدا، منم جــــــــدا

Do not grieve

اما تـــــــــو ای خـــــوب مــــــن!

بر آنچه گذشــــــت و آنچه شكســــــت حســــــــرت نخــــــــور…

زنــــــدگي اگر زيبا بود با گــــــريه شروع نميشد…

Do not grieve (1)

خـــــــــوب من!

دستت را به مــــــــن بده تا از آتـــــــش بگذریم…

آنان که سوختند همه تنـهـــــــــا بودند…

Do not grieve (4)

  Animated pictures of flowers (66)shabhayetanhayi.ir

manba منبع: اختصاصی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

Animated pictures of flowers (53)shabhayetanhayi.irAnimated pictures of flowers (53)shabhayetanhayi.irAnimated pictures of flowers (53)shabhayetanhayi.ir

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)
خبرنامه
درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون
در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!
باتشکر!