[box type=”success” align=”aligncenter” ]وب سایت بزرگ شبهای تنهایی فرارسیدن ایام ضربت خوردن و شهادت شیر خدا ، یاور پیامبر حضرت علی (ع) را بر همه شیعیان واقعی این حضرت تسلیت عرض میکند.به همین مناسبت امروز جدیدترین پیامک ها و متن های تسلیت ویژه این شبهای عزیز را آماده کرده ایم که امیدواریم در لیالی قدر این حقیر را از دعای خیر خویش فراموش نکنید.التماس دعا[/box]

الهی آن شب که همه قرآن به سر می کنند ما را توفیق بده قرآن را به دل کنیم.

Liner_www.shabhayetanhayi.irپیامک های شب قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

 دانی زچه رو دیده ما میگرید

در ماتم شاه اولیا می گرید

تنها ز غمش اهل زمین گریان نیست

عیسی به فلک از این عزا میگرید

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif متن های تسلیت ویژه شبهای قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

امشب رحمت دوست جاریست، مانند رود، نه!

مانند باران، اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید، کسی اینجا محتاج دعاست، اگر یادتان بود باران گرفت دعایی به حال من بیابان کنید.

شهادت شیرخدا تسلیت!

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif اشعار ویژه شبهای قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

خدایا! تقدیر  ما را در شب قدر به گونه ای رقم بزن که در دنیا و آخرت، بالاترین افتخار ما شیعه بودن ما باشد؛ شیعه واقعی حضرت امیر(ع). همین و بس.

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif پیامک های شب قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

بر روح تمام شیعیان تیغ زدند

بر مردترین مرد جهان تیغ زدند

خورشیدبه سینه، ماه برسر می زد

انگاربه فرق آسمان تیغ زدند.

سالروز ضربت خوردن امام علی(ع) تسلیت باد

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif متن های تسلیت ویژه شبهای قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

امشب سر مهربان نخلى خم شد،،،

در کیسه نان بجاى خرما غم شد

در کنج خرابه ها زنى شیون کرد ،،،

همبازى کودکان کوفه کم شد..

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif اشعار ویژه شبهای قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

ghadr93_Www.Shabhayetanhayi.ir

شب قدر شبی است که باید در عاشقی ثابت قدم بود در طلب کوشید و بیدار ماند و دیدار جست باید

به یاد روی آن محبوب عزیز آن یار پنهان رخسار، عاشقانه نالید و دیدار روی او را از خدا طلبید

به امید ظهورش.

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif پیامک های شب قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

از حیدر مردانه ، عنایـت شده امشب

از ضربـت شبگانه شــکایت شده امشب

این قصه که امشب همه عالم به عزایند

از میـخ در خانه حـکایت شده امشب . . .

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif متن های تسلیت ویژه شبهای قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

باشورحسینى وصلابت حسنى درسوگ علی میگرییم. دعایتان توشه ی بی برگی ما

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif اشعار ویژه شبهای قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

 به پیامبر(ص) گفته شد: اگر شب قدر را دریابم از خدا چه چیزی را مسئلت کنم؟ فرمودند “عافیت را”
امشب رحمت دوست جاريست، مانند رود، نه! مانند باران، اگر دلتان لرزيد، بغضتان ترکيد، کسي اينجا محتاج دعاست، اگر يادتان بود باران گرفت دعايي به حال من بيابان کنيد

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif پیامک های شب قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

دنیای دنی، جای کسی همچو علی نیست

آغشت به خون، روی جهان‏تاب علی را

تا رد نکند خالق او، خواهش اورا

ز آن رنگ شهادت زده، محراب علی را . . .

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif متن های تسلیت ویژه شبهای قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

امشب تمام آینه ها را صدا کنید

گاه اجابت است رو به سوی خداکنید

ای دوستان آبرودار در نزد حق، درنیمه شب قدرمرا هم دعا کنید

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif اشعار ویژه شبهای قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

گويند كريم است و گنه مي بخشد……گيرم كه ببخشد زخجالت چه كنم

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif پیامک های شب قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

نــخــورده سفــره‌ات جز خشک‌نانی

نــدیــده کـام تو جز استخوانی

نـــــدارد آســـمـــــان حــجـــره تـــو

به جز اقلیم اشکت کهکشانی . . .

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif متن های تسلیت ویژه شبهای قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

Ali-shireKhoda_www.shabhayetanhayi.ir

الهی !

تو را سوگند بر مظلو میت بیست و یکم رمضان و دلهای مملوّ از آه و فغان ، بینوایان داغدار را در حسرت سعادت ناشی از فضیلت خویش مسوزان و دلهای افتاده را از درگاه با عظمت خویش نا امید مفرما.

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif اشعار ویژه شبهای قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

خداحافظ ای نخــــــــل ها چاها

دگر نشـــــنوید از علـــــــــی آه ها

که شام علــــــــی گشته دیگر سحــــــر

که امشــــــــب رود نزد پیغمـــــــبر . . .

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif پیامک های شب قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

خدایا دل بهاری عاشقانت را از آفت خزان دور بدار و به گلستان رحمت خویش در شب قدر نائل گردان که رحیم و رحمان به هر دل و جانی. التماس دعا

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif متن های تسلیت ویژه شبهای قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

دل را ز شرار عشق سوزاند علی(ع)

یک عمر غریب شهر خود ماند علی(ع)

وقتی که شکافت فرق او در محراب

گفتند مگر نماز می خواند علی(ع) . . .

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif اشعار ویژه شبهای قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

 بر سر در بهشت خدا حک شده چنین، بختش بلند هر که گرفتار حیدر است

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif پیامک های شب قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

به فرق نازنینش کی اثر می کرد شمشیر

یقینا ابن ملجم وقت ضربت یا علی گفت . . .

http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif متن های تسلیت ویژه شبهای قدر و شهادت امام علی (ع) 93 http://shabhayetanhayi.ir/wp-content/uploads/Liner_www.shabhayetanhayi.ir_8.gif

خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و یک اتفاق ویژه می افتد

و آن اینکه امشب دست ملکوت به طرف زمین کشیده می شود!

شب قدر، شب شناخت قدر خويش است

manba منبع : اختصاصی از  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

Ali-shireKhoda_www.shabhayetanhayi.ir

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

باتشکر!