زندگی چرخــــــش ثانیه هاست

زندگی پر زدن شاپــرکی ست

زندگی از مـن و تـــوست

زندگی آینـه پـنـــدار است

زندگی سخت تـــــر از سنگ که نیست

زندگی وحشـــــــی نیست

زندگی ایـــنجـاست

زندگی نـــــــرم چو برف است که برآن پا بنهی

زندگی در همــــــه جا جوشان است

زندگی خالی نیست ، خــــدا هست ، عشــــــق هست ، امیــــد هست

 

live(www.shabhayetanhayi.ir) (1)

زندگی در دل تــــــو زندانیست

زندگی چون جهش یک نـور است

زندگی پیچش نـور در نـور است

زندگی همهمه ی پر شــــور است

زندگی خـالی نیست ، آب هست ، نـور هست ، سنگ هست

زنـدگی در کــف توست که بدان

لبخـــــند زنی

که بدنبالش ندوی

زندگی در کـــــف توست، زندگی زیباسـت…

 

live(www.shabhayetanhayi.ir) (2)

زندگـــ “باغیــ” استــ

کهــ با عشقـــ “باقیــ “استــ

“مشغولــ دلــ” باشــ

نهــ “دلـــ مشغولـــ”

بیشتر “غصهــ هایــ ما” از “قصهــ هایــ خیالیــ ماستـــ”

پســ بدانــ اگر “فرهاد” باشیــ

همهــ چیز “شیرینــ” استــ

 

شـــــاد باشید.

 

Jodakonandeh-www.shabhayetanhayi.ir (18)

 

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)
خبرنامه
درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون
در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!
باتشکر!