من از تمــــــام آسمـان یک باران را میخواهم…

از تمـــــام زمین یک خیابان را…

و از تمام تـو …

یک دســـــت که قفل شود در دست مــــن

 

 

love(www.shabhayetanhayi.ir)

 مبــــــــادا گرفته باشی

 

که جهـــــانی را به نماز آیات وا میـدارم !

 

نبایـב یه مــــــو از سرت کم بشه

 

حق نـבارےغصـه بخـورے

 

همیشه بـــــایـــــב شاב باشے!

 

اجـــــازه ناراحت شـבن نـבارے

 

بایـבخیلــــــــے مواظب خوבت باشے

 

فهمیـــــבے؟

 

حق مریض شـבن هم نـבارے ! باشـه؟

 

چون ← من בوســــــــــــــــ√ــــــــــــــــــت בارم

 

Liner-Motharek_shabhayetanhayi.ir (1)

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

باتشکر!