آدم هـــــای احسـاساتی را بایــــــد کشت…!!

میدانــــــی؟؟

راست میـگویم …

آدم های احساساتی به درد زندگی آهـــــــــنی امروز نمیخورند …

به خدا به درد این زندگی نمیخورند ..

فقــــــط خــــرد وخردتـــــــــر میشوند هــــــرروز…

ghamgin(www.shabhayetanhayi.ir) (1)

یـڪــــــ وقتایــے …

בیـگـــﮧ פـسش نیســــت غصــــﮧ بـפֿـــورے

رسمـا غصـــــﮧ تــو رو مے פֿـــورهــ … [!!!]

گـ ــاهـــــے آدَمـ لـــــال مــــےشَـــــــوَב!

حَـــــــــرف בارَב …

اَمــــ ــا کـَــلَـــمه نـבارَב!

 

 

ghamgin(www.shabhayetanhayi.ir) (2)

 

مـےخـ ـوآهـ َـمـ رآحَتــ بـ ـآشـَ ـمـ …

بےجـ ِـسـ ـآرَتــ وَ بےخـ ِـجـ ـآلـ َـتــ …

נَر جـ َـوآبــ ِ چـ ِـﮧ خـ َـبـ َـرهـ ـآ؟

چـ َـشـ ـمـ ـآنـ َـمـ رآ بـ ِـبـ َـنـ ـנҐ وَ بـ ِـگـ ـویـ َـم  نــ ــآخــ ــوشــ ــے …

 

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)

yahoo......shabhayetanhayi

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

باتشکر!