مـــــــــــــــرد کـــــــه باشــــــــی بایــــد :

برای هضم دلتنگی هایت قدم بزنی و با نگاهت با سنگ فرش خیابان ها و پیاده روها
حرف بزنی …

برای حجم تلخ بی کسی هایت سکوت کنی …

شانه هایت را پناه گریه اش کنی و در عوض دست های مردانه ات سرپوش
اشک هایت باشد …

اما …
گــــــــریه نکن !

محکم باش !
مانند دستانت … مثال شانه هایت …

آخر تو مَردی …
مــــــــــرد کـــــــــه گـــــــــریه نمی کنــــد !

 

mard.(www.shabhayetanhayi.ir) (3)

او “مـــرد” است دستــــانش از تو زِبرتر و پهن تر است

صورتش ته ریشى دارد

قلبش به وسعـــتِ دریــــا

جـــاىِ گریـــــه کردن به بالکن میرود و تنـــهایی را می بلعد

او با همــــان دستان پهن و زبرش تورا نوازش می کند

با همان صورت ناصاف و ناملایم تورا می بوسد و تو آرامــــ می شوى

آنقــــدر اورا نامــــرد “نخوان”

آنقدر پول و ماشین و ثـــــروتش را “نسنج”

فقط به او “توجه کن”

تا زمین و زمان را برایت بدوزد …

فقــــط باهاش “رو راست باش” تا دنیا را به پایت بریزد . .

 

mard.(www.shabhayetanhayi.ir) (2)

 

اگـــر گریــــه نمیکنم فکر نکن از سنـــگم !

من مـــــرد هستم …

تنهـــایی قــــدم زدنم از گریــــه کردنــــ دردناکتــــر استــــ

مـــرد از زن خیلیــــ تنهاتــر استــــ …

مـــرد لاک ناخن نمیــــزند که هر وقت دلش گرفتــــ

دستــــش را باز کند و به ناخـــن هایش نگــــاه کند !

مـــرد موهایش بلند نیست کـــه در بـــــی کســـی

کوتــــاهش کند و لـــــج کند با تــــمام دنــــیا !

مـــرد حتـــی دردهایش اشکــــ که نـــــه ,

سنگــــ میکند و میچســـباند به پیــــشانیش

میـــشود گفتـــ :

مــــیم مثـــــلـــ مــــــــــــــرد

به سلامتی همه مــــرد های واقعی 

mard.(www.shabhayetanhayi.ir) (1)

 

manba منبع:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

Liner-Motharek_shabhayetanhayi.ir (1)

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!