eshghe-zanane-www.shabhayetanhayi.ir

زלּ نیستمــ اگــر زنـآنـــــﮧ پــآے عشقمـــ نـایستمــ

مـלּ از قبیـلـــ ـﮧ ے زلــیــפֿــآ آمــבهــ امــ

آنقــבر عشقتـــ رآ جـآر میزنمـــ تـآ פֿــــــــבآ برآیمـــ ڪـفـــ بزنـــב

eshghe-dokhi_shabhayetanhayi.ir

فرقــﮯ نمیــڪـنــב فرشتـــ ـﮧ بـآشــﮯ یــآ آבمـــ

یــפســــــــفــ بـآشـﮯ یـآ سلیمــآלּ

زنـــآنـــﮧ پـآے ایــלּ عشقــ مــﮯ ایستمــ مـرבآنــــــــ ـﮧ میمــآنــﮯ ؟!

entezare-eshgh-www.shabhayetanhayi.ir

manba منبع:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

باتشکر!