ميدانى رفيق… وقتى دخترى را فريب دادى…

قبل از اينكه به دوستات بگى چقد احمق بود…

زير لب به خودت بگو من چقـــــــــــــد آشغالم!

khianat(www.shabhayetanhayi.ir) (4)

قبل از اینکه به کسی بگی : “دوستت دارم …”

خوب فکراتو بکن …

چون شاید چراغی رو تو دلش روشن کنی …

که خاموش کردنش به خاموش شدن اون بیانجامه …!

khianat(www.shabhayetanhayi.ir) (3)

 

و تــــو ای بانـــــــو!

ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ
ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ!

ﺑﻠﮑﻪ
ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺮ ﺗﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ …

 

khianat(www.shabhayetanhayi.ir) (2)

ﺑﻔﻬﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ

ﻋﺸﻖ

ﺑﻮﺩ ﻟﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺩﺍﺩﻥ
ﺑﻮﺩ …

ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ
ﻣﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻭ ﻫﻤﺨﻮﺍﺑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ …!

ﺧﻼﺻﻪ ﺭﻓﯿﻖ ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺩﺭﺩ ﻧﯿﺎﻭﺭﻡ ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻘﺖ
ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ
ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻗﻠﺒﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ
ﻧﺨﻮﺭ ﻧﯿﺴﺖ !!

ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺖ ﻗﻠﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ
ﺧﻮﺷگل ﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ …

ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ
ﺣﺎﮐﻢ ﺫﻫﻦ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﯽ …

ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻟﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ
ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ; ﮐﻪ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺗﻮﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻫﺘﻪ ﻭ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ !

khianat(www.shabhayetanhayi.ir) (1)

دخترکم!! برای کسی که برایت نمیجنگد  نجنگ .
چرا اشک  هایت را هر روز پاک کنی؟؟!!
کسی که باعث گریه ات می شود را از ذهنت پاک کن.
دخترکم به سوی کسی که ناز میکند دست نیاز دراز نکن..
بیاموز  این تو هستی که باید ناز کنی..
دخترکم !!  تو  زیباترینی ..همیشه با این باور زندگی کن..
شاید گریه یا خنده ات برای بعضی ها بی ارزش باشد اما به یاد داشته باش…
کسانی هستند که وقتی میخندی جان تازه میگیرند…
دخترک من !! هیچ گاه برای شروع دوباره دیر نیست ..
اشتباه که کردی برخیز اشکالی ندارد..
بگذار دیگران هرچه دوست دارند بگویند..
هیچ وقت برای دیگران زندگی نکن..
برای خودت زندگی کن..
هرکاری که دوست داری انجام بده قبل از اینکه فرصت ها تمام بشه.
خوب باش ولی سعی نکن این را به دیگران بفهمانی.
کسی که ذره ای شعور داشته باشد خاص بودنت را میفهمد.
زمستان است .. زیاد می شنوی هوا ۲نفره است !
تنها قدم زدن هم دنیای دیگری دارد.

حواست به دلـــــــــــــــــــــــــــــت باشد…

آن را هر جایی نگذار

این روزها دل را می دزدند..

بعد که به دردشان نخورد..

جای صندوق پســـــــــــــت!!

آن را در سطل آشغــــــــــــــــــــال می اندازند!!!

و تو خوب می دانی دلـــــــــــــــــــی که المثنــــــــــــــــــی شد!

دیگــــــــــــــر دل نمی شود………

دخترکم
احساس با ارزشت را خرج هر کسی نکن…
از تمام مرد هایی که می بینی و متلک نثارت می کنند
از تمام مردان این  شهر ممنون باش…
ممنون باش که هر روز لطافت تو را ظرافت تو را زیباییت را  یادآور می شوند…
آری تو ارزشمند ترین موجود روی زمین هستی…

 

(www.shabhayetanhayi.ir) (36)

 

manba منبع:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

باتشکر!