sokhanane bozorgan(www.shabhayetanhayi.ir)

قیمت تو به اندازه خواست توست،اگر خدا را بخواهی،قیمت تو بی نهایت است و اگر دنیا را بخواهی،قیمت تو همان است که خواسته ای

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

دین حق همین است که بالای منبرها گفته می شود،ولی دو چیز کم دارد:یکی اخلاص و دیگری،دوستی خدای متعال

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

هی نگو دلم اینطور می خواهد،ببین خدا چه می خواهد.

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

خدا همه عالم را برای شما و شما را برای خودش آفریده است.ببینید که چه مقام و منزلتی برای شما آفریده است.

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

قاشق برای خوردن غذا خوب است و فنجان برای چای نوشیدن و…انسان هم تنها برای آدم شدن خوب است.

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

مقدسها همه کارشان خوب است فقط باید منیت خود را با خدا عوض کنند.

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

اغلب مردم اظهار میدارند که ما امام زمان را از خودمان بیشتر دوست داریم،حال که اینطور نیست زیرا اگر او را بیشتر از خود دوست داشته باشم،باید برای او کار کنیم،نه برای خود

 جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

اگر چشم برای خدا کار کند می شود(عین اللّه) و اگر گوش برای خدا کار کند می شود(اذن اللّه) و اگر دست برای خدا کار کند می شود(ید اللّه) تا می رسد به قلب انسان که جای خداست.

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

همه خودهای انسان از خودپرستی است.تا خداپرست نشوی به جایی نمی رسی.

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

فرهاد هر کلنگی که می زد به یاد شیرین و به عشق او بود.هر کاری انجام می دهی تا پایان کار،باید همین حال را داشته باشی.همه فکر و ذکرت باید خدا باشد،نه خود…

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

از کلمه (ما) بگذرید،آن جا که در کارها کلمه(من) و (ما) حکومت می کند،شرک است.

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

وقتی خدا را شناختی،هر چه می کنی باید خالصانه و عاشقانه باشد.حتی کمال خود را هم در نظر نگیر.نفس بسیار زیرک و پیچیده است و دست بردار نیست.به هر نحو شده میخواهد خود را وادار کند.

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

پیش از آنکه منزل عوض کنید. آرزوهای مرده ها را عملی کنید:

آنان آرزو می کنند،

که حتی برای یک لحظه به دنیا برگردند

وعملی مورد رضایت خداوند انجام دهند …

ای که دستت می رسد کاری بکن …

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود. خداوند کریم است، شما هم کریم باشید.رحیم است، رحیم باشید ستار است، ستار باشید

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

اگر ما به قدر ترسیدن از یک عقرب از عقاب خدا بترسیم، همه کارهای عالم اصلاح می شود.

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود، من کان لله کان الله له.

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

انسان کسی را که دوست داشته باشد برایش پول خرج می کند. ما هم اگر می گوییم خدا را دوست داریم، باید در راه او خرج کنیم.

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

هر کاری را می کنید، نگویید من کردم. بگویید : مولا مرحمت فرمود و همه را از خدا بدانید.

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

غصه روزی را نخورید. من نصیحتی می کنم که شما خدا را فراموش نکنید ؛ زیرا خداوند سهم هر کسی را نوشته است.

جداکننده-متحرک و ثابت_shabhayetanhayi.ir (3)

“خدایا!ما رابرای خودت تعلیم وتکمیل وتربیت بفرما.
خدایا!پروردگارا!ما رابرای لقای خودت آماده بفرما”

آمــــــــــــــــــین

manba منبع:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے
به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)
درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون
در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

باتشکر!