در زندگی

یک روز هایی میشود

که دوست داری بزنی به بیابان

بیابان پیدا نمی کنی می زنی به خیابان

با دنیا که هیچ

با خودت هم قهر می کنی

منتظری …

منتظر ِ ” اوی ِ ” زند ِگیت

منتظری ببینی حواسش

اصلا به قهر کردنت هست !؟

 

 tanha-dar-biaban.Www_.Shabhayetanhayi.ir_

روز هایی می شود در زندِگیت

دوست داری بهانه گیــــــر شوی

تو لوس شوی و “ اوی ِ” زند گیت بگوید :

اجازه هست ؟

اجازه هست روی ِ ماه ِ تو ببوسم ؟

اجازه هست من دور ِت بگردم

اجازه هست دردهایت را مرهمی باشم؟؟

 

boos-yar.Www_.Shabhayetanhayi.ir_

روزی هم می شود

طـــرز نگاهـــــت

لحنِ حرفهایــــت

نـوع رفتــــــــارت

ســـــــــرد می شــــــود

نه اینکه واقعا اینطور باشد … نه !

همه ی همه اش بهانه ســـت

می خواهی چــــــــیز هایی بفهمی …

بفــــهمی

اوی ِ زندگی ات حواسش به این همه سردی هست !؟؟

 

tanha-.Www_.Shabhayetanhayi.ir_

و امان از آن زمانی که

نفهمند

نفهمند

نفهمند

به یکباره

به هم می ریــــزی

از هم می پـــاشی

ســـــرد می شوی …

بیــــــــــا جانـم

بیا …

حواسمان؛ چشمانمان؛ دلمان

اصلا خودِ خودِ خودمان

به “ رابطه ” عشقمان باشد … !

 

rabeteh-eshgh-Www.Shabhayetanhayi.ir_

manba منبع:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

به دلیل بروز رسانی پست ها از مطالب جدید در صفحه اصلی سایت هم دیدن نمایید(کلیک کنید)

درصورت رضایت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سایتمون

در وبلاگ یا وب سایتتون لینک نمایید!

باتشکر!