چقدر اشتباه مي کنند اون هايي که مي گن:

مرد بايد قد بلند باشه…

مرد بايد چشم ابرو مشکي باشه…

مرد بايد ته ريش داشته باشه…

من که مي گم:

مرد بايد با وجود همه ي غرورش،مهربون باشه

باوجودهمه ي لجبازيش،وفادار باشه

باوجود همه ي خستگي هاش،صبور باشه

باوجود همه ي سختي هاش،عاشق باشه

مرد بايد محکم باشه

بايد تکيه گاه همسرش باشه…

مرد بايد،”مــــــــــــــــــــــــــــــــرد” باشه…

همين….

.

مــرد بـودن بـهـ تـعـداد زنـایـی کـهـ

تـوو بـغـلـت خـوابـیـدن نـیـسـت !

مــرد بـودن زن رو بـهـ چـشـم عـروسـکــ

رخـتـخـواب دیـدن نـیـسـت !

مــرد بـودن یـ عـنـی رفـتـن زیـر بـار یـهـ کـوه تـعـهـد

مــرد بـودن یـعـنـی یـهـ دنـیـا غـیـرت و تـعـصـب

کلمه ی مـــَـــــــــرد” حــرمــت داره………………..

بـا مـرد گـفـتـن بـهـ هـر نـامـرد ، ایـن کـلـمـهـ رو بـهـ نـجـاسـت نـکـشـیـن ………..

.

 گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !