آدم ها همه می پندارند که زنده اند؛

برای آنها تنها نشانه ی حیات؛

بخار گرم نفس هایشان است!

کسی از کسی نمی پرسد : آهای فلانی!

از خانه ی دلت چه خبر؟! گرم است؟ چراغش نوری دارد هنوز؟

دختر-تنها

دلـم گـرفته است … نه اینـکه کــسی کاری کرده باشد نه …

من آنقدر آدم گریز شده ام که

کــسی کارش به اطراف من هم نمی رسد..

دلم گرفتـه  است که آنچه هستم را نمی فهمند ..

و آنچه هستند را میپذیرم …

اما یکی باید بداند مـــرگ من  چیست؟؟…..

بمانــد….!!

تـــــــو را  کم دارم امشب

دست خودم نیست بــاران گرفتــه چشمم

آغــوشی که جرات نـدارم ماجــــرایش را بگــــویم

دنیــا نــمـــی دانـــد چـــه حـــالـــی دارمــــــ

برایتــــــــــــ خواهم نوشتــــ ــ ـــــــ:

از ابهــام لحظــه ها

از تــــــردید

از حجم مرگـــــ آور نبــــــودنتـــ

از کســـــانی‌ که رد می‌‌شــــوند و” بوی تـــــو” را می‌‌دهند

برایتــ ــ ــــ خواهم نوشــــــت:

از حدیثــــــــ تلـــــــــخ بغــض‌ها تا ابد

از قناعتــــــــــــ به یک خاطــــــــــره ، یک یــــــــــاد

از صبـــــــوری من

و جــــای خـــــــــــالی‌ تـو ………

==================================

تنهایی تلخ است…

تلخ مثل نگاه نوازنده ای که با دستهای بریده

به گیتارش مینگرد…

جملات تنهایی.(SHABHAYETANHAYI.IR)
تنهایی؛

زمستانِ سیبری ست؛

انگار …

استخوان می‌ترکاند؛

لاکردار …!

===============================

تنهایم …

تنهاتر از نوشته هایت …

تنهاتر از دل شکسته ات …

شکسته تر از دل تنهایت…

===============================

منبع و جمع آوری:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

درصورت رضايت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سايتمون

در وبلاگ يا وب سايتتون لينك نماييد!

باتشكر!