اسمس-عاشقانه.Www.Shabhayetanhayi.ir

زندگی شبیه شعریست

قافیه هایش با من ،  ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (36)

انسانهای خوب همانند گلهای قالی اند

نه انتظار باران را دارند و نه دلهره ی چیده شدن ، دائمی اند !

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (36)

دلی که شکستی را گچ چاره نکرد ، گل گرفتمش . . .

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (36)

لعنت به همه ی قانون های دنیا که در آن شکستن دل پیگرد قانونی ندارد . . .

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (36)

تا دیروز ، هرچه می نوشتم عاشقانه بود

از امروز ، هرچه بنویسم صادقانه است

عاشقانه دوستت دارم  . . .

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (36)

یه رابطه از اونجایی خراب میشه که

تو ناراحتش کنی و یکی دیگه آرومش  . . .

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (36)

به همون اندازه که ماهى دوست نداره برسه به خشکى دوست دارم . . .

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (36)

کاش نامت را با خط بریل مینوشتند

صدا کردنت کافی نیست ، شکوه اسم تو را باید لمس کرد !

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (36)

سفری به دور دنیاست ، وقتی دستانم تا انتها ، رویت را نوازش می کنند . . .

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (36)

دلم چندین سال است روزه ی عشق گرفته است ! اذان افطارش را تو بگو

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (36)

ذهنم پر از تو و خالی از دیگران است ، اما کنارم خالی از تو و پر از دیگران است !

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (36)

در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟

مثل آرامش بعد از یک غم ، مثل پیدا شدن یک لبخند

مثل بوی نم بعد از باران ، در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟

من به آن محتاجم !

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (36)

دل آرام را بی تاب میکنی ، دل بی تاب را آرام

آخرش نگفتی:

تو ، دردی یا درمان ؟

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (36)

اگر دو نفر لبه پرتگاهی باشند کدومشون رو نجات میدی !؟

اونی که خیلی دوستش داری ؟

یا اونی که خیلی دوست داره ؟

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (36)

می دانی … !؟ به رویت نیاوردم … !

از همان زمانی که جای ” تو ” به ” من ” گفتی : ” شما “

فهمیدم

پای ” او ” در میان است  . . .

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (36)

منبع:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

درصورت رضايت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سايتمون

در وبلاگ يا وب سايتتون لينك نماييد!

باتشكر!