حجاب-عفاف-www.shabhayetanhayi.ir

در روزگاری كه :

زن را بـ‌ه “تن” می شناسند

غیرت را “بددلی” می نامند

و باحجاب را ” اُمل” می دانند ،

تو همچنـان “فرشته” بمان

بانوی سرزمین من

حجاب-عفاف-www.shabhayetanhayi.ir

ا ے ساکـלּ בیار حجب פ حیا!

چه عارفانـﮧ بـﮧ میدا לּ آمده اے!

پوشش دینے تو בل پاکاלּ روزگار را

بـﮧ شوق آورده است.

چرا کـﮧ ایـלּ پوشش

از زره جنگاوراלּ میداלּ رزمـ

بسے والاتر است

کـﮧ آن زره میداלּ جهاב اصغر است

و حجاب تو زره میداלּ جهاב اکبر!!

 

 

حيا.Www.Shabhayetanhayi.ir

درصورت رضايت دوستان از ما,لطفا مارو با نام عنوان سايتمون

در وبلاگ يا وب سايتتون لينك نماييد!

باتشكر!

منبع:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے